2

Мені завжди незрозуміло як перекладати словосполучення на кшталт «characteristic time», це має бути «характеристичний час» чи «часова характеристика»? Чим керуватись під час перекладу таких словосполучень?

Приклад:

You can express the transients in terms of exponentials written as $e^{−t/t_0}$ (perhaps times sinusoids); $t_0$ is the "characteristic time" of this decaying exponential.


Ти можеш виразити тимчасові через показникові функції записані як $e^{−t/t_0}$ (можливо домножені на синусоїди); $t_0$ - це «характеристичний час»/«часова характеристика» цієї сгасної експоненти.

2
  • Буду вдячний за редагування назви і тегів, бо я просто не знаю як правильніше написати.
    – Yola
    Aug 21, 2017 at 11:44
  • Якщо чесно, по-моєму, поза темою; бо радше про англійську мову, а не про українську. В англійській прикметник йде першим. Так, в окремих випадках можна міняти місцями (як гігрометричний психрометр і психрометричний гігрометр) або навіть прийнято міняти ролями (в одній мові щось прийнято називати <x>ий y, а в інший — <y>ий x) — але це трапляється порівняно нечасто. Нижче у відповіді намагаюся пояснити, чому і в данному конкретному випадку, по-моєму, не варто міняти (а цей коментар про те, що зазвичай не міняють).
    – Sasha
    Aug 21, 2017 at 14:01

1 Answer 1

4

«Характеристичний час».

«Часова характеристика» може звучати інтуїтивніше/знайоміше — але в тому-то й справа, що «часова характеристика» просто є побутовим словосполученням із широким спектром значень, а не відповідником терміну «characteristic time».

Часова характеристика взагазі-то не одна. Як є для різновидів військогої техніки поняття ТТХ — тактико-технічні характеристики… Як швидкісні характеристики автомобільних двигунів (максимальна (номінальна) еффективна потужність, кутова швидкість колінчастого вала за максимальної потужності, максимальний крутний момент тощо)… Як є габаритні характеристики (довжина, ширина, висота тощо)… Як є силові, біомеханічні та інші характеристики… Так є й часові характеристики — наприклад, часові характеристики оперативної пам'яті комп'ютера (час повного доступу, час робочого циклу, RAS precharge тощо — на противагу надмірності, ціні та іншим не часовим характеристикам).

Тобто словосполучення «часова характеристика» зазвичай не позначає конкретну величину, а є узагальненою назвою для широкого набору різних величин, що характеризують час чогось. Звісно, не виключена можливість співпадіння (що тип самим словосполученням позначають і конкретную величину; наприклад, як «ягода» є одночасно побутовим словом і ботанічним терміном із зовсім іншим значенням) або звуження значення за традицією (як під словосполученням «тернарний оператор» часто розуміють конкретний тернарний оператор) — але в першому наближенні виглядає так, що «часова характеристики» («часові характеристики») є просто побутовим словосполученням, а як відповідник для терміну «characteristic time» слід використовувати «характеристичний час» (хай навіть значення терміну «характеристичний час» і різнитиметься в різних науках).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.