7

LanguageTool в ґуґл-докс сказав мені отаке:

будучи - помилкове слово, виправлення: бувши.

На російсько-українських словниках це підтверджують.

Питання:

Якщо це правда, чому словники України онлайн дають цю форму дієприслівника, як одну з можливих?

2 Answers 2

7

Не стовідсоткова надійність «Словників України on-line»

«Словники України on-line» створювалися в напівавтоматичному режимі і містять певну кількість помилок (див. розділ «Неточності електронної лексикографічної системи» в статті про «Словники України on-line» в українській Вікіпедії).

Хоча зараз більшість помилок виправлена, поодинокі все ще трапляються. Наприклад, Янисъярві (sic! з російським твердим знаком) — в українській Вікіпедії навіть є стаття Янисъярві, що перенаправляє на вищеназваний розділ.

Якби інші словники «будучи» не містили — то це можна було б вважати ще однією помилкою «Словників України on-line». При цьому, як підказала Oksana Gubrenko, слід перевіряти наявність цього слова не лише в головному переліку слів, а й у статті про дієслово «бути», формою якого може бути дієприслівник «будучи». Крім того, словники не зобов'язані перелічувати всі форми — відсутність згадок про слово «будучи» у словнику, що не наводить дієприслівники й для інших дієслів, не є аргументом проти «будучи».

За існування «будучи»

Тлумачний «Словник української мови» в 20 томах 2010-х років (що теж, як і «Словники україни on-line», створювався під егідою Національної академії наук України), хоча й не містить статті про слово «будучи» (але й не зобов'язаний містити, це лише форма; до речі, містить статтю «будучий»), проте згадує його в прикладах:

 • Для мене нема в тім нічого лякаючого бачити, як хтось вправляється в спорті, котрим я, будучи ще академіком, займався досхочу (О. Кобилянська);
 • Будучи свого часу учнем Вольтера, К. А. Гельвецій критично ставився до його деїстичних поглядів і повністю відійшов від ідеалізму (з наук. літ.);
 • Ягор, спродавши якось у місті багатющий урожай полуниці і добре будучи під джмелем, на весь виторг найняв духовий оркестр, — до самої Зачіплянки грали (О. Гончар).

«Словарь росийсько-український» Уманця і Спілки (1893–1898), хоча й не містить статті про слово «будучи», згадує його в прикладах:

 • Чого ми вдячни от них будучи. //Статутъ великого князства Литовского. (Після видання 1599 року.) Москва. 1858.
 • Будучи возним, маю позви і всякії листи врядовиє справедливо і пильно отдавати. //Звідти ж.
 • Притиснені будучи тяжаром сил. //Словарь малороссійскихъ идіомовъ или собраніе словъ несходныхъ съ русскими. Составилъ Н. Закревскій. М. 1860. Старосвѣтский бандуриста. Ст. 247–628—8°. ([Коментар Уманця і Спілки:] Всїх слів 11,127, слова всї певні, але значеня їх часто переказано не вірно.)
 • А дїточки, яко немовлятки будучи, того не знають. //Богословїѧ нравоꙋ҆читεлнаѧ. Ти́помъ Братства при Цέркви Хра́ма Ѹспὲнїѧ прεст҃ы́ѧ Вл҃чици на́шεѧ Бц҃ы. Въ Лвовѣ. Ро́кꙋ ҂ѱѯ (1760).
 • Вдова, винна будучи до скриньки міської грошей. //Кіевская Старина. Ежемѣсячный историческій журналъ. К.

Також «будучи» згадується в журналі «Мовознавство» 2006 року видання «Наукова думка» (знов таки НАНУ) — хоча й не знаю в якому контексті, але там є принаймні дві цитати зі словом «будучи» і якийсь перелік посилань:

бу́дучи (Остр. зб., 29 зв., ЗО зв., 32, 33, 47 зв., 160 зв.; С. Зиз., 49, 73, 76, 83, 86, 89, 97, 101 <…>

— тож можна припустити, що вони, якщо навіть не є повними прихильниками позиції про існування слова, то принаймні всерйоз розглядають таку можливіть.

Також «будучи» використовується:

Нейтральне

 • «Будучи» є словом-паразитом, яке багаторазово використовує Шельменко, головний персонаж комедій «Шельменко-денщик» (в іншому виданні: «Шельменко-наймит») і «Шельменко. Волостной писарь» Григорія Квітки-Основ'яненка, але герої не зобов'язані говорити абсолютно правильною мовою — і справді, в цих повістях використовується і українська, і російська, і суржик.
 • Слово згадується в книзі Івана Слинько «Історичний синтаксис української мови» (ст. 15, 36, 43) — але незрозуміло, в якому констексті (можливо, якраз як слово, що вийшло чи виходить з мови).
 • Радянський «Словник української мови» в 11 томах 1970-х–1980-х років так само, як і його сучасний наступник у 20 томах, не містить статті «будучи», але багато вживає його в цитатах (і містить статтю «будучий») — причому згадок навіть більше, ніж у сучасному словнику (навіть урахувуючи неповну доступність сучасного словника і беручи лише спільні статті, ми бачимо, що вживань поменшмало). Що теоретично, може бути й аргументом «проти», бо зменшення вжитку слова у словниках може відбивати зменшенення справжнього вжитку.

Висновки

З усього вищезазначеного здається, що слово існує. Але наскільки його використання доречне, мені сказати важко. Можливо, воно є неоптимальним або його фактичне використання зменшується — я не намагався перевірити це.

11
 • 1
  "Якщо інші словники «будучи» не містять, то, можливо, це є помилкою." <= Якщо я правильно пам'ятаю, словникові статті укладаються для частин мови, а дієприслівник і дієприкметник такими не є, це лиш форми дієслова. Commented Aug 19, 2017 at 15:32
 • 1
  @OksanaGubrenko, Ви праві, я занадто розбестився інтернет-словниками, де вводиш у будь-якій формі, а воно перенаправляє на головну. Треба з урахуванням цього виправити відповідь. СУМ-20 містить «будучи» принаймні в цититах: академік, деїстичний, джміль.
  – Sasha
  Commented Aug 19, 2017 at 20:17
 • @Sasha Чи можна констатувати відсутність українських онлайн-джерел зі 100% надійністю?
  – P. Vowk
  Commented Aug 20, 2017 at 10:31
 • 1
  @P.Vovk, ну це залежить від того, що Ви маєте на увазі під 100% надійністю. Як на мене, жодний словник не має 100% надійності, він лише констатує вжитки слів у літературі чи живій мові постфактум, я би більше дивився на те, як вживали це слово письменники. Кобилянська вважається класиком і Кобилянська вживала. Якщо ж Ви хочете доказ із грифов НАНУ, то тут я би спирався на «Словники України on-line» — за винятком випадків очевидних помилок я би довіряв цьому словнику. Але зі 100% впевненістю нічого сказати не можу.
  – Sasha
  Commented Aug 20, 2017 at 11:10
 • 1
  @P.Vovk, о, і Шевченко вживав: «Саул, не будучи дурак, Набрав гарем собі чималий Та й заходився царювать», і Куліш вживав: «Ти, пане полковнику ніженський, і всі, під його рукою будучи, послухайте мого голосу, не погубляйте отчизни».
  – Sasha
  Commented Aug 20, 2017 at 11:11
3

Український правопис. — К.: Наукова думка, 2015.

§ 85. ДІЄПРИСЛІВНИК

 1. Дієприслівники теперішнього часу утворюються від основи дієслова теперішнього часу за допомогою суфіксів -учи (-ючи), -ачи (-ячи). Суфікс -учи (-ючи) виступає в дієприслівниках, утворених від дієслів першої дієвідміни, а суфікс -ачи (-ячи)в дієприслівниках, утворених від дієслів другої дієвідміни: беруть — беручи, виробляють — виробляючи, ідуть — ідучи, кажуть — кажучи; бачать — бачачи, летять — летячи, сидять — сидячи, сплять — сплячи.

 2. Дієприслівники минулого часу утворюються від основи дієслова минулого часу чоловічого роду за допомогою суфікса -ши (після основи на приголосний) і -вши (після основи на голосний): брав — бравши, купував — купувавши, купив — купивши, налетів — налетівши; приніс — принісши, спік — спікши, став — ставши.

І.П.Ющук. Практикум з правопису і граматики української мови. Посібник.

§ 91. Творення і вживання дієприслівників

Дієприслівник означає другорядну дію порівняно з основною дією того самого предмета: Відпочиваючи, читаю.

Дієприслівники бувають недоконаного і доконаного виду. Час у них не визначаємо.

1. Дієприслівники недоконаного виду (що роблячи? ) називають дію, одночасну з основною дією.

Вони творяться від теперішнього часу дієслова за допомогою суфіксів -учи (на письмі ще –ючи) для І дієвідміни і -ачи (-ячи) для II дієвідміни. Для цього досить дієслово поставити в 3-й особі множини теперішнього часу (що роблять? ) і -ть замінити на -чи (пор. § 81.2): несуть — несучи, борються — борючись, гуркотять — гуркотячи.

<...>

 1. У кінці дієприслівників завжди пишеться буква и. Дієприслівники треба відрізняти від близьких за звучанням активних дієприкметників у називному відмінку множини, які на відміну від дієприслівників мають закінчення -і: дієприслівники відповідають на питання що роблячи? (сяючи, ревучи, сидячи), дієприкметники—на питання які? (сяючі, ревучі, сидячі).

<...>

3. Дієприслівники доконаного виду (що зробивши? ) називають дію,яка передує основній дії: Відпочивши, читаю.

Вони творяться від минулого часу дієслова доконаного виду (що зробив?) за допомогою суфікса -ши: сказав — сказавши, приніс — принісши, переміг — перемігши. У кінці цих дієприслівників теж завжди пишеться буква и.

<...>

 1. Дієприслівник можна вживати лише тоді, коли в реченні до одного діяча відноситься щонайменше дві дії. У такому разі дієприслівником позначають менш важливу, другорядну дію.

Наприклад, не можна вжити дієприслівник в реченні Коли в грядуще дивимось сьогодні, нам уявляються лави молоді, бо тут кожна дія стосується іншого діяча: дивимось — ми, а уявляються (хто? щ о?) — лави. І навпаки, в реченні Коли в грядуще дивимось сьогодні, бачим лави молоді можна вжити дієприслівник, бо обидві дії стосуються того самого діяча ми — ми дивимось і ми бачим: В грядуще дивлячись сьогодні, ми бачим лави молоді... (М.Нагнибіда.)

Попри те, що професор Ющук вважає, що дієприслівники не розрізняються за часом, а тільки за видом, в обох джерелах відсутні будь-які застереження щодо існування дієприслівника будучи (чи то теперішнього часу, чи недоконаного виду).

P.S. Можливо, LanguageTool в ґуґл-докс вказав на помилку, з огляду часової (видової) неузгодженості (треба дивитися речення).

P.P.S. Цікаво, що у статті "Росіянизм" на ресурсі Wikiwand дієприслівник будучи вжито чотири рази.

3
 • 1
  Дякую. Знов мене плутають українські інтернет-ресурси.
  – P. Vowk
  Commented Aug 19, 2017 at 13:20
 • 1
  @P.Vovk, зізнаюсь, і сама почасти піддаюсь натиску пуристів. Це ж стосується і будучи. Наприклад, замінювала "Компанія, будучи акціонером товариства, має право на отримання дивідендів." на "Компанія, як аціонер Товариства, має право на отримання дивідендів". Тепер от думаю) Commented Aug 20, 2017 at 6:51
 • 1
  @OksanaGubrenko, безвідносно до того, чи є таке слово (а, здається, є), формулювання «компанія, як акціонер товариства» мені подобається значно більше.
  – Sasha
  Commented Aug 20, 2017 at 9:43

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.