7

Дослівно: нова стріла, що з'явилася в чиємусь колчані. Але це вживають у переносному значенні (типу: нове вміння, новий засіб).

Наприклад, в статті «This Man's Immune System Got a Cancer-killing Update» («Людина, чия імунна система була покращена, щоб могти знищувати рак») є така фраза:

Loren approached Ludwig about a new arrow that doctors at Penn had in their quiver.
(Лорен повідомила Людвіга про нову стрілу, яку лікарі Пенну мали в своєму колчані.)

В російському перекладі на GeekTimes, наприклад, воно перекладене так:

Лорен предложила Людвигу новый трюк, появившийся в списке у докторов института.
(Лорен запропонувала Людвігу новий трюк, що з'явився в переліку в докторів іституту.)

Але «трюк», на мою думку, є звуженням значення. «Нова стріла в колчані» (англійською) можна сказати про будь-який новий навик, нове вміння, нову здатність. «Трюк» же ж (англійське «trick»), щонайменше в програмуванні, має конотацію не якоїсь ґрунтовної навички, а дрібної, поверхневої чи напівхалтурної, яка не є надійною і не щоразу спрацює. Хоча в контексті вищезазначеної статті це частково так (еспериментальна недосліджена методика, результати якої на момент її застосування були непередбачувані, що спрацьовує не щоразу і іноді вбиває пацієнтів) — але в загальному випадку «new arrow in quiver», мені здається, такої конотації не має. Окрім того, «новий трюк у списку (переліку)» для мене виглядає якимсь недолугим.

Чи є якийсь український вислів, що добре відповідає виразу «new arrow in quiver»?

P. S.: додаткова інформація про англійський вираз.

6
 • 2
  Якби я перекладала, то відштовхувалась би не від arrow, а від quiver, як головного слова. І якби це був нейтральний контекст (на противагу літературному тексту, для якого, певно, є якийсь український відповідний фразеологізм, треба лиш згадати), то in one's quiver може бути мати в запасі, мати в арсеналі, а arrow - залежно від змісту тексту, наприклад: ідея, думка, навичка, вміння тощо. Втім, треба ще подумати. Aug 18, 2017 at 19:26
 • @OksanaGubrenko, так, «мати в запасі» — цікавий варіант.
  – Sasha
  Aug 18, 2017 at 19:34
 • 1
  У певних стилях (не в запитуваному контексті) може бути доречним у засіках. Засік: * Образно. Зрідка пролітає сніжок, тихий, пухнастий, — останні запаси вимітає із небесних своїх засіків зима (Олесь Гончар, II, 1959, 181); Aug 18, 2017 at 21:42
 • Козир у рукаві, звісно, не те, але хоч трохи близько?
  – ata_zh
  Aug 18, 2017 at 21:49
 • 1
  А взагалі quiver називається сагайдак, ні?
  – ata_zh
  Aug 18, 2017 at 21:50

1 Answer 1

3

Ну, перш за все, гадаю, що переклад буде залежати від контексту:

If you are having a job interview, improving your communication skills can be another arrow in your quiver (джерело).

Гадаю тут можна перекласти як:

Якщо ви збираєтеся на співбесіду, вдосконалення ваших навичків спілкування може виявитися тим, що стане вам у нагоді.

А взагалі глянемо на визначення цієї ідіоми: "Ця ідіома використовується, щоб позначити одну із багатьох стратегій чи навичків, які можна використати для досягнення цілі".

I've got a job interview next week, but I'm still handing out my résumé so that I'll have another arrow in the quiver.

У мене співбесіда аж наступного тижня, але я ще досі відправляю свої резюме, щоб мати план Б про всяк випадок.

With all this varied job experience under my belt, I have more than one arrow in the quiver if this particular career path isn't to my liking.

Із таким різноманітним досвідом у себе за плечима, у мене є більше ніж один запасний варіант, якщо мені не підійде ця робота.

Щодо речення, яке ви навели у запитанні, гадаю, що тут ця ідіома може означати не лише трюк, але й, якщо у тексті йдеться, що ці доктори винайшли якусь нову технологію, то можна перекласти як:

Лорен запропонувала Людвігу нову технологію, яку професора інституту могли використати як запасний варіант.

4
 • виправте, будь ласка, на "навичок" або "навиків". якщо вам не складно, докладіть зусиль до редагування своєї відповіді. ставлю +, але очікую на відредагований текст. перш за все, "навичків", "вазгалі", "вивитися". дякую.
  – P. Vowk
  Oct 1, 2018 at 14:53
 • А звідки визначання «ця ідіома використовується…»? Загалом згоден, що можна перекладати по різному, в залежності від контексту, і з багатьма прикладами згоден. Але запропоноване «як запасний варіант» до оригінального контексту не пасує — там мова про варіант, що може стати в нагоді, але зовсім не запасний.
  – Sasha
  Oct 1, 2018 at 15:14
 • Визначення взяте із першого джерела. Oct 1, 2018 at 21:08
 • Дякую, а Ви могли б додати це до тексту (наприклад, «а взагалі глянемо на визначення цієї ідіоми» → «а взагалі глянемо на визначення цієї ідіоми (в тому ж джерелі)»)? І ще — я все ще незгоден, що «використати як запасний варіант» підходить до оригінального тексту. Тобто з усією Вашою відповіддю згоден, але з фіналом — ні. Тому, мабуть, не буду поки що приймати, бо з фінальним «висновком» незгоден (хоча з рештою відповіді згоден).
  – Sasha
  Oct 3, 2018 at 11:27

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.