7

Причина створення — запитання

— Що таке пні і наростки?
— Звідки походить така термінолоґія? Ніколи не бачив.

Тут все про мовознавчу термінолоґію, включно давні.

1
 • Comments are not for extended discussion; this conversation has been moved to chat.
  – bytebuster
  Aug 21 '17 at 19:00
7

Митрофан Дикарів
(наприклад: лист Грушевському від 31.05.1896 (ст. 487–488), «Мітольоґічні уривки» (ст. 200))

Руска правопись, Степан Смаль-Стоцький, 1892

Український правопис, Народній комісаріят освіти У. С. Р. Р., Харків, 1929
(також відомий як харківський правопис, правопис Голоскевича або скрипниківка), Українсько-Російський словник

1
 • 3
  НМД, на цю відповідь навіть не обовʼязково було ставити CW статус. CW — це для того, щоб будь-хто міг вносити правки без необхідності узгоджувати це з автором допису. У даному випадку, йдеться про термінологію, яку використовують конкретні словники, і я так розумію, що їх є сталий список.
  – bytebuster
  Aug 18 '17 at 8:58

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.