6
 1. Словопедія: http://slovopedia.org.ua/49/53407/359844.html

У всіх прикладах і один, і інший варіант.

 1. СУМ: http://sum.in.ua/s/pidnimaty

Те саме.

 1. Офіційний сайт української мови: https://ukrainskamova.com/search/

Взагалі вважає їх синонімами.

Чому так? Це просто два слова, які в українській мові завжди існували паралельно, чи є якась конкретна причина, чому такі схожі слова мають одне й те саме значення і вважаються взаємозамінними?

1 Answer 1

6

Є давноруський корінь (присутній, наприклад, у праслов'янских *jьmǫ, *jęti), що в сучасних словах може приймати доволі різні форми:

 • -(й)м-: мати, виймати, відіймати, діймати, займ (-ати, -аний), найм (-ати, -аний, -ит, -ичка), обійми (-ати), пере́йми (-атися), підіймати, піймати, при́йми (-ати);
 • -єм-: ємкий (-ність, -нісний), виємний, від'ємний, взаємний, об'єм, приємний, роз'єм;
 • -їм-: виїмка (-ок, -частий);
 • -йом-: зйомка, найомний, підйом, прийом;
 • -нім-: віднімати, знімати, піднімати, рознімати;
 • -(й)н-: йняти, виняток (вийняти), відняти, дійняти, зайняти, зняти, найняти, обійняти, підняти (підійняти), перейняти, прийняти, розняти.

Це все однокорінні слова (навіть якщо в сучасній морфології їх не розглядають як однокорінні, етимологічно вони з одного коріння). В інших слов'янських мовах є подібні корені / виявлення одного кореня (наприклад: у російській мові (натиснути «показать» справа)) — хоча в різних мовах міра представлення різних варіантів може бути різною (зокрема дехто вважає, що ряд -йом- в українській мові має бути коротшим або повністю прибраним).

Під- — не єдиний префікс, що присутній одночасно в декількох рядах. У деяких випадках різні варіанти кореня при якомусь префіксі дають одне й те саме значення (наприклад: відіймати і віднімати), в деяких випадках набувають трохи різних конотацій (наприклад: приймати і прийняти — недоконане і доконане), а в деяких — істотно відрізняються за значенням (наприклад: обі́йми і об'є́ми, при́йми і прийо́ми). Причому при повному збігу значень декількох де-факто наявних варіантів іноді лише один з них визнається літературним (наприклад: розіймати і рознімати), а іноді — декілька (наприклад: відіймати і віднімати, підіймати і піднімати).

P.S.: Того ж походження деякі слова з -дій-: діймати/дійняти, здіймати/здійняти, (рідковживане) роздіймати/роздійняти. Хоча комусь може здаватися, що -дій- у них є коренем (як в дія, діяти, діяльність) — але «Етимологічний словник української мови» О. Мельнчука (том 2, ст. 296–297, «іма́ти») та інші джерела (В. Науменко, «Обзор фонетических особенностей малорусской рѣчи», ст. 77) визначають етимологію, згідно з якою коренем виявляється таки -йм-/-йн-. А от, наприклад, знайти (хоча комусь може спа́сти на думку, що -й- там є залишком старого -йм-) — це вже інші похождення (від найти від йти від *jьdǫ) і корінь (-йт-).

3
 • 1
  Дякую за відповідь. Тобто, був один корінь, а стало декілька? І деякі з новоутворених синонімічні - от і все?
  – P. Vowk
  Aug 17, 2017 at 16:41
 • 1
  @P.Vovk, саме так.
  – Sasha
  Aug 17, 2017 at 16:54
 • А що значить "натиснути «показать» справа"? Aug 5, 2021 at 15:19

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.