4

e2u віддає перевагу блоковий перед блочний

enter image description here

block = [blɒk] 1. блок; гру́па; ву́зол || бло́ковий || розбива́ти/розби́ти на бло́ки, об’є́днувати/об’єдна́ти в бло́ки, зво́дити/зве́сти́ до бло́кової фо́рми // in ~s гру́пами; бло́ками 2. блокува́ти/заблокува́ти

Але в інтернеті можна бачити обидва варіанти. Як правильно?

1 Answer 1

4

Словник УМІФ

 • блоковий (від: блок — угода)
 • блочний (від: блок — механізм)

Орфографічний словник української мови


Тлумачний словник української мови у 20 томах

 • блоковий
  1. Прикм. до блок1. Блоковий спосіб скиртування.
  2. спец. Прикм. до блок2. Блокова будова.
   • політ. Прикм. до блок3. Виглядало на те, що всіх влаштовує блоковий статус. Зрештою, політики дійшли висновку, що пріоритетом є перемога на президентських виборах (з газ.).
   • Прикм. до блок3. Блокову структуру телевізійної програми було змінено (з газ.).
 • блочний
  1. Прикм. до блок1. Автонавантажувач, обладнаний блочною стрілою, застосовується в портах, доках і на будівельних майданчиках (з наук.-попул. літ.).
  2. спец. Прикм. до блок2. Блочний матеріал; / Який складається зі стандартних блоків. Блочні теплиці — це обʼєднання двосхилих теплиць, у яких немає проміжків між секціями, а бокові простінки замінені стояками (з наук. літ.).
 • блок
  1. -а (родовий відмінок) Простий механізм для підняття важких предметів, що має форму колеса (на осі) з жолобом, через яке перекинуто ланцюг, канат і т. ін. Міни лежать на палубі й у трюмі, .. блоками опускають їх у морську дорогу (Ю. Яновський); Вітер гуляє у вітах каштанів... Ніжно посвистує блоками кранів (М. Гірник); Слуги ввозили заморські фрукти в вазах з чистого золота і таких важких, що підіймати їх на столи доводилось на обшитих позолоченою шкірою вірьовках, перекинутих через блоки, хитро сховані під стелею (П. Загребельний).
  2. -а (родовий відмінок)
   • техн. Окрема, незалежна частина споруди, машини і т. ін., що складається також з окремих елементів або деталей. „Прикарпатліс“ — один з провідних постачальників на ринок України пиломатеріалів, дверних та віконних блоків (із журн.).
   • буд. Природний або штучний будівельний камінь, порізаний на плити. Грубезні його [храму] стіни, муровані з камʼяних блоків, були .. побілені вапном (Р. Федорів); Учені різних країн давно ламають голову над секретом Хеміуна: як він умудрився змонтувати гігантські камʼяні блоки піраміди Хеопса (з наук. літ.); З різних глин виготовляють керамічні блоки для стін, панелей та перекриттів (з наук.-попул. літ.).
   • Упакування, що містить кілька (багато) однакових предметів. Якби злочинець навідався вчора чи наступного дня, то його здобиччю було б не більше десятка блоків сигарет (з газ.).
  3. -у (родовий відмінок)
   • політ. Обʼєднання держав, організацій, партій і т. ін. НАТО — військово-політичний блок, до якого на час створення входили США, Великобританія, Франція, Італія, Канада та інші країни (з навч. літ.); Чимало народних депутатів запевняють, мовляв, проголосуйте за мене чи мій виборчий блок, і питання із вкладами Ощадбанку СРСР буде знято (з газ.).
   • Серія однотипних теле- або радіопрограм, переданих одна за одною, або кілька друкованих матеріалів на одну тему. Одна з частин нової телепрограми — щоденний блок спортивних новин (з газ.).
   • Логічно завершена частина певної програми або переліку дій. Посібник складається з чотирьох блоків, до яких увійшли інтерактивні вправи, апробовані під час реалізації проекту (з навч. літ.).

Норми української літературної мови (Олекса Синявський, 1941)

 1. -ний, -ній — найширше вживаний наросток при різних пнях і з різноманітним значінням:

а) при іменникових пнях на означення матеріялу, далі відношення, ґатунку, властивости (але в меншій мірі, як -астий, -истий): молочний, пшеничний, залізний, камінний, мідний, розумний, бездоганний, срібний, житній, оксамитний, будівельний, народній, барвний (отже наближається значінням, а іноді й спадається з -овий, -яний).

Від деяких із таких прикметників відокремлюється категорія „багатий на щось“, звичайно з переходом наголосу на -ний:

рибний (ловець) — рибна (річка)
хлібний (квас) — хлібний (край)
(лісовий) — лісний (край)
(сніговий) — сніжна (зима)
(медовий) — медний (рік)
(людовий) — людний (базар)
(горовий і гірний) — гірна (країна)
(хмаровий і хмарний) — хмарний (день)
— звірний (ліс)

Зокрема -ний часто буває в словах чужомовного походження, при тім іноді з чужомовними перед ним наростками -ив-, -атив- тощо: активний, оперативний, ілюстративний.

б) при дієслівних пнях на означення прикметників, іноді близьких значінням до загублених дієприкметників переємних теперішнього часу, а почасти й минулого: прохідний, наступний, доступний, пожи́вний, придатний, чутний, непохитний, незабутній, наступний, непробудний і т. ін. — див. § 89.3 дрібн. шрифт.

в) при прислівникових пнях часто з ш перед -ній: горішній, долішній, колишній, теперішній, тутешній, домашній, справдешній — див. § 54.

г) в дієприкметниках переємних минулого часу: даний, караний, улюблений, засвоєний... — див. § 89.

 1. -овий (-йовий), -евий (-євий) — досить поширений наросток на означення відносних прикметників, отже тільки при іменникових пнях:

а) на питання „з чого?“, „який?“, рідко „чий?“: дубовий, соболевий, їжаковий, воловий, вербовий, паперовий, ли́совий, орловий, лойовий, смушевий, грушевий, баєвий, крицевий, овочевий (порівн. -иний, -ячий, -яний).

б) на питання „який?“ „до чого відносний?“ (прикметники відношення): науковий, службовий, роковий, шляховий, верствовий, загадковий, випадковий, степовий, дощовий, багажевий...

Взагалі наросток -овий у значінні і а) і б) часто чергується з іншими прикметниковими наростками, зокрема з -ний, при тім часто й значіння слова зміняється з зміною наростка, але не так, щоб можна було визначити відмінність -овий супроти інших, напр.: розумовий (прикметник відносний) — розумний (інше значіння, між іншим, з ступенюванням — розумніший), ваговийважний, але в роковийрічний, оксамитовийоксамитний вже немає такої відмінности.


Моя думка

Результати вказують, що все залежить від контексту:

 • Блочний — може замінювати слово складний.
 • Блоковий — включає значення „блочний“ (вказує яка є „система“) й має відношення до всіх „блоків“, чого не сказати про „блочний“.

Але я вважаю, що правильно й більш є логічним — блоковий.


Подібне

2
 • що таке пні і наростки?
  – Yola
  Commented Aug 12, 2017 at 16:43
 • @Follower а звідки походить така термінолоґія? Дуже цікаво, ніколи не бачив.
  – P. Vowk
  Commented Aug 13, 2017 at 12:50

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.