6

Стаття на вікіпедії називається Якраз вчасно, а мені якось більше звучало б саме вчасно. Який варіант правильніший?

3

1 Answer 1

1

Можливий варіант як і "саме вчасно", так і "якраз вчасно". Слово "just" може перекладатися як "саме" чи "якраз", а от "in time" перекладається лише як "вчасно" (див. Гугл Перекладач та цей сайт). До речі, навіть на зазначеному мною сайті зможете знайти приклад: "You are just in time for dinner!" - "Ти якраз вчасно на обід!".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.