6

В англійській мові є спеціальний термін ”defeat in detail“ — тактика ведення бою, де військова сила намагається послідовно знищувати менші частини ворожої сили, а не всю ворожу силу цілком.

Чи існує в українській мові еквівалентний термін?

| improve this question | | | | |
 • 4
  Шукаючи в E2U «in detail», окрім очевидно невлучних («всебічно» і «докладно»), натрапив на «нароздріб». Хоча «перемога/поразка нароздріб» навряд є самозрозумілим словосполученням, але якщо з поясненнями (наприклад, якщо Ви маєте можливість самі визначати терміни на початку роботи і потім використовувати їх), то, тоже, підійде. – Sasha Aug 1 '17 at 16:19
 • А сербохорватська Вікіпедія використовує «počesni poraz», що, на мою думку, означає «почастинна поразка» (а не «почесна»). – Sasha Aug 1 '17 at 16:25
 • А росіяни використовують «разгром по частям» («розгром по частинах»?). – Sasha Aug 1 '17 at 16:27
 • 3
  @Sasha дуже дякую, візьму "нароздріб". Це, зрештою, художня література :) Просто контекст там "для цього є окремий військовий термін defeated in detail", тому хотілося усталеного терміну... На спроби перекладати з інших мов завжди реагую негативно (можливо навіть неадекватно) :) Але ну чесно, доки ви на інші не дивилися, був чудовий переклад "поразка/перемога нароздріб", а потім пішли кальки з різних мов... Це моя особиста думка :) Можливо хтось все ж таки знайде щось у якихось друкованих виданнях, але доки цього не станеться, перекладатиму всюди "нароздріб". Ще раз дякую. – Kyrylo Yatsenko Aug 1 '17 at 18:44
 • 3
  Як щодо „Знищення нароздріб“? – stegetsj Aug 1 '17 at 21:45
-3

Якщо ввести це словосполучення у словник Мультитран, то отримаємо "разбивать по частям", тобто українською "розбивати по частинам". Також згідно до СУМу слово "розбивати" має значення "завдавати поразки кому-, чому-небудь, перемагати когось, щось у боротьбі, битві", тому воно буде тут доречним.

| improve this answer | | | | |
 • 1
  -1, годі переклади на українську через російську. – Yola May 5 '18 at 8:11

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.