4

Замість неоковирного забезпечити безпеку професор Пономарів радить вживати гарантувати безпеку.

 • Читачка Оксана [не я] цікавиться, як можна замінити немилозвучний вислів забезпечити безпеку.

 • Щоб уникнути тавтології, потрібно вживати гарантувати безпеку.

Водночас, аналіз нормативно-правової бази України на сайті ВРУ свідчить про те, що законодавець нехтує словосполученням гарантування безпеки (0 документів). Натомість, забезпечення безпеки - в абсолютному пріоритеті (понад 400 результатів).

Тож чи абсолютно синонімічні згадувані словосполучення, чи є якась різниця між значеннями слів гарантування/гарантувати і забезпечення/забезпечити в обговорюваному контексті, що законодавець так наполегливо уникає першого навіть попри таку очевидну тавтологію? І, може, є якась прийнятна альтернатива?

2 Answers 2

5

Мені здається, ці вирази не є повними синонімами.

Гарантія зазвичай має під собою певні зобов'язання; якщо Ви гарантуєте безпеку, то Ви зазвичай несете відповідальність за це. В той час як забезпечення безпеки може мати на увазі лише дії, але необов'язково їх успіх чи відповідальність за їх успіх.

Якщо, припустімо, герцог/принц/шляхтич запрошує Вас відвідати його (потенційно небезпечні для Вас) володіння — він може особисто гарантувати Вам безпеку, але забезпечувати її, ймовірніше за все, будуть інші — його підлеглі, а не він особисто. Хоча в широкому (або приблизному) сенсі гарантування і запезпечення можуть розгортатися до одного значення — але у вужчих сенсах гарантування тяжіє до відповідальності, а забезпечення — до дій.

Якщо спробувати це довести через словники:

ЗАБЕЗПЕ́ЧУВАТИ <…> 2. Створювати надійні умови для здійснення чого-небудь <…>.

ГАРАНТУВА́ТИ <…> Давати гарантію у чому-небудь <…>.
ГАРА́НТІЯ <…> Порука в чомусь <…>.
ПОРУ́КА <…> 1. Запевнення <…>; прийнята на себе відповідальність <…>.

Хоча в ширшому сенсі «він забезпечує», звісно, також може мати на увазі й лише відповідальність (чи керівництво), а не виконання дій власноруч. Це в тій чи іншій мірі властиво багатьом дієсловам (як у російського письменника Некрасова в епіграфі до «Залізниці»: «Івась: Татку, хто будував цю залізничну колію? Татко: Граф Петро Андрійович Клейнмихель, серденько»). Тому й означення забезпечувати в тому ж тлумачному словнику має продовження:

гарантувати щось.

Маючи на увазі, що і про керівника, і про безпосереднього виконавця зазвичай можна сказати, що він в тій чи іншій мірі забезпечує. А от гарантує часто лише керівник (виконавець низького рівня може виконувати свої вузькі обов'язки, але не відповідати відразу за все; і зазвичай він відповідає лише перед своїм керівництвом, а не безпосередньо перед клієнтом). Мабуть, в сучасному світі забезпечує вся організація, а гарантує керівник чи відповідальна особа (хоча в переносному сенсі «гарантує» можна сказати і в значенні «безсумнівно забезпечує», причому навіть про неістоту, наприклад, «цей мур гарантує звукоізоляцію»).

12
 • Ваша аргументація здається мені логічною. Та чи не означає в такому випадку (другий абзац відповіді), що покладення на суб'єкта дії зобов'язання забезпечити безпеку (чи то нормативним документом, що, як я зазначила в запитанні, більш розповсюджене, аніж гарантувати безпеку, чи то на підставі договірних відносин), не призводить до відповідальності за невиконання такого зобов'язання? Aug 1, 2017 at 19:19
 • @OksanaGubrenko, чи призводить покладання на когось зобов'язання забезпечити безпеку до його відповідальності за не(повне )забезпечення безпеки? Насправді, необов'язково; точніше, формально — обов'язково, але відповідальність може бути різною (кожен нормативно-правовий акт визначає покарання за невиконання, але воно може бути мізерним; якщо штраф за незабезпечення безпеки становить 15 грн, то це якось не тягне на гарантування безпеки, хоча забов'язання формально наклали). По-друге, я би в будь-якому разі називав це «наклали забов'язання забезпечити…», а не «… гарантувати …» — бо «наклали
  – Sasha
  Aug 1, 2017 at 19:38
 • зобов'язання гарантувати …» — це як «наклали зобов'язання обіцяти …» (замість «наклали зобов'язання робити …»; «я гарантую» — це фактично «я обіцяю»). В певних випадках, це, може, має сенс (замість прямо зобов'язати щось зробити — зобов'язати укласти контракт чи ще якимось чином зобов'язати взяти наступне зобов'язання; типу, як замість конкретного бажання наказати Джинну виконати ще одне бажання) — але на практиці частіше наказують прямо щось робити, а не наказують брати ще одне зобов'язання.
  – Sasha
  Aug 1, 2017 at 19:49
 • Я говорю не про де-факто, а про де-юре. Як зазначено вище, в нормативних документах майже не зустрічається гарантувати безпеку, на відміну від забезпечити безпеку, а це все ж означає, що є й відповідальність за невиконання (принаймні, де-юре). Те ж саме стосується договірних стосунків. Є зобов'язання, має бути відповідальність за його невиконання. Не в тому річ. А в тому, що якщо ми стверджуємо, що сам вираз забезпечити безпеку з лінгвістичного погляду не такий зобов'язальний з точки зору відповідальності, то очевидна невідповідність між семантикою і юридичним застосуванням. Aug 1, 2017 at 19:52
 • «Я гарантую» — це «я беру зобов'язання». «Наклали на Петра зобов'язання гарантувати щось» — це «наклали на Петра зобов'язання взяти на себе зобов'язання про щось». Простіше вже накласти на Петра зобов'язання зробити щось (забезпечити безпеку абощо), а не накладати на нього зобов'язання взяти інше зобов'язання (хоча таке теж іноді трапляється).
  – Sasha
  Aug 1, 2017 at 19:54
3

Всі відомі мені

Повчальні джерела згодні з радою пана

 1. Onlinecorrector
 2. Мова — ДНК нації
 3. Уроки української мови (Борис Рогоза) в газеті „Хрещатик“,
 4. Довідник „Неправильно — правильно“

Натомість

 1. Російсько-український словник сталих словосполучень (Сергій Головащук)

Словники

 1. СУМ надає деяку синомічність між забезпечувати й гарантувати
 2. УЛІФ НАН України — не дуже, лише до слова „гарантувати“ є пояснення „зобовʼязуватися забезпечити виконання чого-небудь“
 3. Словарь української мови (Борис Грінченко) взагалі не включає „гарантувати“
 4. Практичний словник синонинім української мови (Святослав Караванський) — відносно синонімічні

Корпора Leipzig надає більше джерел й кількість, слово ліворуч від „безпеку“

 • 36,735 = забезпечити (13,036), забезпечують (9,557), забезпечує (6,107), забезпечувати (4,651), забезпечували (1,231), забезпечить (920), забезпечать (642), забезпечуючи (591)
 • 19,994 = гарантувати (11,797), гарантує (4,168), гарантують (2,805), гарантували (620) гарантуватиме (604)

Як видно, слово „гарантувати“ хоч і значно менше, але є вживаним. Щодо побутового аспекту — вони є доволі синомічними. Щодо юридично — мені не відомо, хоча відміності можливі. Але є і ймовірність, що на законодавчому рівні просто існує шаблон, який існував ще за часи СРСР.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.