4

Знайшов такі приклади у Вікіпедії:

Тобто, маємо input signal і на нього response. Мені не зрозуміло чому не перекласти просто як відповідь чи, хоча б, відгук? Як мені бути з перекладом exponential response formula?

11
 • 1
  Я так розумію, висновок з наведених Вами прикладів має бути не в тому, що «transient resp.»=«перехідний процес», «impulse resp.»=«імпульсна перехідна функція», «phase resp.»=«ФЧХ» — а в тому, що одне й те саме явище можна розглядати з різних боків (в стилі притчі «Слона і сліпці»; вони просто пов'язують близькі за змістом статті в різних мовах, навіть якщо вони виносять в назву різні речі; хоча після введення wikidata такого вже не мало б бути, але, як бачимо, все ще трапляється). Ті ж E2U перекладають «transient response» в т.ч. як «перехідний відгук», а «ФЧХ» як «phase resp. characteristic».
  – Sasha
  Jul 30 '17 at 12:30
 • Як перекласти — поки що, на жаль, не знаю.
  – Sasha
  Jul 30 '17 at 12:34
 • 1
  34023926.pdf: рос. «статистика радиационно-индуцированных эффектов в клетках эукариот хорошо описывается статистикой дважды случайных пуассоновских процессов, управляемых экспоненциальной функцией отклика» — а це наші російськомовні співвітчизники.
  – Sasha
  Jul 31 '17 at 0:11
 • 1
  Про порядок слів, значить, я був неправий (а Roman Ananyev правий). Якщо Ви перекладаєте Вікіпедію, то я б залишив «формула» (а не «функція»). Хоча я не впевнений, що в наведених випадках мова про те саме.
  – Sasha
  Jul 31 '17 at 0:17
 • 1
  @Sasha цього разу перекладаю на блог
  – Yola
  Aug 11 '17 at 15:41

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.