6

Чи є в українській мові загальна назва для слів, що передають відносну позицію. Наприклад,

'А' позаду 'Б', а 'В' попереду 'Б'.
Стеля над столом, а підлога під.

2
 • 2
  Англійською це звучить як spatial prepositions можливо українською можна сказати просторове розташування
  – Yola
  Jul 29 '17 at 6:57
 • 2
  @Yola, prepositionприйменник. Просторові прийменники. (Хоча в українській мові такі слова не завжди вважають прийменниками, іноді частину з них в певних випадках вважають прислівниками.)
  – Sasha
  Jul 29 '17 at 15:42
6

З морфологічної точки зору (тобто — поділу на частини мови), вони називаються прийменниками зі значенням простору.

З лексичної точки зору (тобто — функціонально, за своїм інформаційним змістом), це лексеми, які визначають граматичну категорію (англ.) просторово-субʼєктних відносин — тобто, яким чином два обʼєкти розташовані один відносно іншого у просторі.

Ще трошки подробиць у цій відповіді.

4
 • За першу частину відповіді — «плюс». А от до чого тут граматична категорія — не зовсім зрозумів. (Тобто, може, й правильно — але поза моїм розумінням.)
  – Sasha
  Jul 29 '17 at 15:40
 • Все одно незрозуміло. Що таке граматична категорія, я розумію — ну, там: рід, число, відміна, відмінок, час, доконаність/недоконаність, ступінь порівняння тощо; припустимо, ще якісь категорії, яких у нашій мові немає. Але от категорія просторово-субʼєктних відносин… Ви можете навести приклади таких категорій? От, наприклад, слово «шафа» (щось може лежати і в ній, і на ній, і під нею, і за нею і т.д.) — яка в цього слова категорія просторово-субʼєктних відносин (чи в кожному контексті різна)?
  – Sasha
  Jul 29 '17 at 17:18
 • @Sasha, це виходить за рамки запитання, тому, напевне, варто оформити це у виді окремого запитання. Але коротко — це досить схоже на ступені порівняння. Так само, як дієслово «повʼязує» два обʼєкти за допомогою дії, так і прийменник повʼязує два обʼєкти через їхнє взаємне розташування. Стаття у Вікіпедії сама по собі доволі розлога, а ще й містить посилання на академічні джерела, підручники тощо.
  – bytebuster
  Jul 29 '17 at 17:33
 • Просто не зовсім зрозуміло, що мається на увазі під «визначають граматичну категорію …». Мається на увазі «належать до граматичної категорії …?».
  – Sasha
  Jul 29 '17 at 23:10

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.