3

СУМ: наголос на А.

Словники від УЛІФ: наголос на И.

Хто правий? Чи є такий ресурс, де можна точно дізнатися наголос, і бути впевненим, що саме цей ресурс надає правдиву інформацію? З чим повʼязані ці невідповідності?

  • yenotes.com/uk/?q=wharf&from_lang=en&to_lang=uk ось цим я трохи більше довіряю, але все одно - вони не остання інстанція. – P. Vowk Jul 24 '17 at 23:51
  • @Follower ви праві щодо назви поселення, але тепер ви додали взагалі дієслово. Я ж казав про іменник, що видно з посилання на СУМ. – P. Vowk Jul 25 '17 at 1:01
  • @Follower дякую, тоді, виходить, відпадає і перше запитання. – P. Vowk Jul 25 '17 at 1:03
  • @Follower скажіть, будь ласка, а як ви знайшли ту сторінку, де є всі ці іменники і прикметники? Я не вмію так на УЛІФ шукати. Думаю, видалю питання, тільки хотів би спочатку дізнатися, як ви шукаєте. – P. Vowk Jul 25 '17 at 1:04
  • 1
    Let us continue this discussion in chat. – P. Vowk Jul 25 '17 at 1:05
6

Пристань

Дещо комедійна ситуація — виявляється, що це звичайна технічна помилка на боці сайту СУМ, бо сканування дає інший наголос, який збігається зі словником з УЛІФ: enter image description here

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.