3

СУМ: наголос на А.

Словники від УЛІФ: наголос на И.

Хто правий? Чи є такий ресурс, де можна точно дізнатися наголос, і бути впевненим, що саме цей ресурс надає правдиву інформацію? З чим повʼязані ці невідповідності?

5
 • yenotes.com/uk/?q=wharf&from_lang=en&to_lang=uk ось цим я трохи більше довіряю, але все одно - вони не остання інстанція.
  – P. Vowk
  Commented Jul 24, 2017 at 23:51
 • @Follower ви праві щодо назви поселення, але тепер ви додали взагалі дієслово. Я ж казав про іменник, що видно з посилання на СУМ.
  – P. Vowk
  Commented Jul 25, 2017 at 1:01
 • @Follower дякую, тоді, виходить, відпадає і перше запитання.
  – P. Vowk
  Commented Jul 25, 2017 at 1:03
 • @Follower скажіть, будь ласка, а як ви знайшли ту сторінку, де є всі ці іменники і прикметники? Я не вмію так на УЛІФ шукати. Думаю, видалю питання, тільки хотів би спочатку дізнатися, як ви шукаєте.
  – P. Vowk
  Commented Jul 25, 2017 at 1:04
 • 1
  Let us continue this discussion in chat.
  – P. Vowk
  Commented Jul 25, 2017 at 1:05

1 Answer 1

6

Пристань

Дещо комедійна ситуація — виявляється, що це звичайна технічна помилка на боці сайту СУМ, бо сканування дає інший наголос, який збігається зі словником з УЛІФ: enter image description here

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.