5

Нещодавно натрапив у Лесі Українки на такий фрагмент:

Іван

— Ба, яка ти горда.

(До Степана).

— У вас там на Москві, либонь, дівчата так бришкати не сміють?

Степан

— Я московських дівчат не знаю.

Оксана

— Як же се?

Степан

— Я, власне, недавнє на Москві. Поки ще батько живі були, я в Києві, в науці, при Академії здебільше пробував, а вже як батько вмерли, я поїхав до матері на поміч.

Бачимо "на Москві", але "в Києві". Можливо, хтось може пояснити

  • Чи є це просторіччям?
  • Можливо мається на увазі не місто, а ріка як синонім однойменного міста?
  • Або ж використовувати "на" із містами чи місцевостями є чи було нормою?
1

1 Answer 1

1

Тут йдеться не про Москву, як місто, а як про місце заробітку. І відповідно їдуть куди? - на заробітки. Тому і виникло таке сполучення, як "на Москву", "на Польщу". Також прийменник "на" вживається поряд з містами чи країнами, коли йдеться про напрямок, а не точку призначення: Поїзд на Москву. Також у відношенні до військових походів: Похід на Москву (Сагайдачного до прикладу)....

1
  • 1
    Гадаю тут все ж йдеться про Москву як Московщину/Московію, тобто країну/територію.
    – Yola
    Commented Jul 27, 2017 at 17:31

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.