6

Які є унормування чи ствердження поважних мовознавців щодо розташування прикметників: поперед чи після іменника?

Я знаю лише те, що зазвичай прикметики стоять перед іменником.


Про порядок прикметників вже було.

1 Answer 1

3

Думаю, цей допис відповідає на запитання.

Коротко кажучи, у більшості мов словʼянської групи, прикметник ставиться перед іменником. Єдиний значний виняток — якщо призначення прикметника полягає у відзначенні одного обʼєкта серед групи інших, подібних йому, обʼєктів
(англ: If the purpose of adjective is to classify the denoted entity which belongs to a certain category or type).

Іншим історичним прикладом є релігійні тексти, де постфіксний прикметник використовується досить широко і відзначає сакральний сенс. Цікава паралель: у санскриті саме так і відбувається, і деякі мови Південно-Східної Азії (наприклад, тайська і лаоська) успадкували постфіксний прикметник як основну граматичну форму.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.