13

Восени у народі кажуть, що зимувати "птахи летять у вирій". Що є таке той "вирій", та чому туди відправляються зимувати птахи? Чи так можна казати про всіх птахів?

Чи можуть літати у "вирій" не тільки птахи? Наприклад, чи можу я сказати, що літаки чи хмари полетіли у вирій.

Чому так кажуть? Звідки пішов цей вислів (чи є він унікальним в українській культурі та чи є альтернативи в інших культурах)? Яка його історія?

1 Answer 1

10

Cловник-довідник пана Жайворонка „Знаки української етнокультури“:

  1. теплі країни, краї; також теплі води; слово (давнє «ірсад») означає «теплий край», можливо, від грецьк. «ір» — «весна»; за повір’ям, вирій пов’язаний з раєм, теплою, вічнозеленою й сонячною краї­ною, розташованою далеко на Сході, за морем, куди на зиму від­літають птахи, а на Здвиження ні­бито уповзають туди до своєї мате­рі й плазуни […]

  2. (з великої літери) Ви́рій = Ура́й — у східнослов’янській міфології — стародавні назви раю — блаженної сторони, вічної весни, вічного світла і Райського (Світо­вого) дерева, Дерева життя, біля вершини якого нібито мешкають птахи та душі померлих

… → на UkrLit: детальніше, а також словники СУМ-11, Грінченко.

Це підтверджує й ЕСУМ в 6 томах:

ви́рій, [вира́й, ви́рей Пі, Ж, ви́рʼє Бі, ира́й Ж, ирі́й Ж, ірʼє Бі, і́рій Ж], [и́риця] «пташка, що повернулася з вирію»

російська и́рий, білоруська вы́рай, др. ирии, польська wyraj

загальноприйнятої етимології не має; можливо, повʼязане з псл. *jarь «весна», що разом з гот. jer «рік» походить від індоєвропейської *i̯ǒr- із ступенем чергуванням i̯ər-, звідки виникло īr-, представлене в др. -ии; українська форма з початковим в виникла внаслідок злиття прийменника в з іменником у сполученні в ирій (куди?); форми ви́рай, ира́й під впливом рай;

… → далі

Думаю, сказати, що літаки чи хмари летять у вирій, можна тільки у певних випадках (наприклад, порівнюючи літак чи хмару з пташкою), але загалом таке речення можуть і не зрозуміти. Можу уявити собі якесь поетичне речення типу „Літак, як той птах, полетів кудись за обрій... Мабуть, у вирій“ абощо, але не можу уявити собі просто обрубане речення „Літак/хмара полетів/ла у вирій“.

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.