16

Чи є якісь усталені способи звертатися до не специфічної групи людей в неофіційному середовищі, наприклад, до перехожих на вулиці?

У якості формальних або урочистих звертань до багатьох людей водночас часто використовуються наступні вирази: "шановні добродії та добродійки", "пані та панове".

В художній літературі зустрічаються варіанти "товариство", "шановні", "друзі", "люди".

2 Answers 2

11

Зі словопедії:

За більшовицьких часів універсальною формою звертання було слово товариш. Щоправда, як в усній, так і в письмовій формах воно постійно еволюціонувало: "т. Вухналь", "тов. Вухналь", "товариш Вухналь Йосип Васильович". Усі різновиди прийнятої норми варіювалися залежно від того, хто і на якому щаблі стояв.

Зі словом громадянин частіше зверталися до тих, кого позбавляли громадянських прав або ж щоб дистанціюватися.

Лексемою добродій краще було не послуговуватися, бо тоді людину сприймали як причетну до колишньої Директорії...

Слово мадам було лайливе. Ним обзивали, коли хотіли натякнути на сумнівні морально-етичні якості особи. Таке зміщення понять у вживанні слів-звертань, та ще й узятих з чужих мов, створило свій макаронічний стиль, щось на зразок "Эй, девушка в светлой кофточке!", "Эй, мужчина в темной шляпе!"

Незрідка доводилося спостерігати, як до незнайомих зверталися "ніяк", тобто ставили запитання, висловлювали міркування начебто безадресно, у простір з надією, що хтось прийме це "на себе" і відповість чи втягнеться в розмову.

Лише на початку 90-х років лаконічне, милозвучне і найбільш відповідне саме українській спільноті звертання пан, пані, панове стало начебто набувати прав громадянства. Ці слова з притаманним їм стримано-емоційним і водночас найповнішим виявленням поваги зазвучали у побуті, в офіційних стосунках, у інших сферах.

У документах форма пан уживається з ім’ям, прізвищем, назвою посади, тобто порівняно з добродій має виразне забарвлення офіційності. А до колективу людей, до аудиторії слухачів варто звертатися: панове, шановні пані й панове, шановне товариство, вельмишановне зібрання.

Панове - це звертання до сукупності людей як винятково чоловічої статі, так і статево змішаної. Пані та панове є перекладом Mesdames et messieurs. З точки зору української мови - це тавтологія, щось на кшталт жінки та люди.

Є інша думка, що панове - це кличний відмінок слова пани́, а, отже, звертатись можна так лише до сукупності людей винятково чоловічої статі:

називний пан пани́  
родовий па́на пані́в 
давальний па́нові, па́ну пана́м  
знахідний па́на пані́в 
орудний па́ном пана́ми 
місцевий на/у па́нові, па́ну на/у пана́х 
кличний па́не пани́, пано́ве 

Хоча в більшості обговорень схиляються до думки, до пано́ве - не лише кличний відмінок слова пани́, але й і власна назва, іменник.

У творах класиків, зокрема Шевченка й Нечуя, можна побачити звертання панове громадо – свідчення того, що вживатися воно могло не лише щодо чоловіків, а й до чоловічо-жіночого товариства.

Уривок з "Украденого щастя" Івана Франка:

– Знаєте ви що, панове свiдки, я тут хочу з Миколою розумне слово говорити. Вас тут не потрiбно. Може б, ви пiшли собi до дiдька? (...) Селяни i селянки сквапно виходять. Декотрi хрестяться i плюють.

Хоч, з іншого боку, навіть коли в громаді чи серед свідків і були жінки, то зовсім не означало, що звертаються і до жінок. Кажучи панове громадо, панове свідки, панове товариство, адресувати ті слова промовці могли, звісно, тільки чоловікам, жіноча ж частина могла слугувати за "непомітне тло" чи "покірну масу". Нині ж, коли жінки є рівними в правах з чоловіками, традиційне звертання панове громадо/товариство, безумовно, стосується представників обох статей.

Колишній Президент України Віктор Ющенко використовував звернення любі друзі. Проте завдяки широкій популярності і комедійним пародіям цей вираз, по суті, перетворився на мем, а, отже, вживається переважно в іронічному контексті.

1
 • Типове неформальне звертання до групи людей дещо різниться між регіонами України. На заході переважно вживають слово "панове" і це вважається оптимальним звертанням до групи людей, до яких по окремості зверталися б на Ви. В більш неформальних випадках можна вживати слово "народ" (скажімо попросити розступитися студентів під аудиторією, чи потіснитися людей у маршрутці). В центральних і південних областях можуть частіше використовувати в неформальній ситуації просто звертання "люди" або "колеги".
  – Volodymyr
  Feb 13, 2017 at 18:25
2

Звернення панове на мою думку є дость нейтральним щодо формальності, але, зауважу, не гендеру. Порівняйте з państwo, яке в польскій мові використовується поміж іншого і для звернення до групи людей

1
 • 3
  "Шановне панство" теж можна часто зустріти.
  – sashaeve
  Feb 11, 2017 at 17:54

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.