13

Упродовж багатьох років чув чимало варіантів перекладу "helicopter" - "гвинтокрил", "гелікоптер", "вертоліт". Вочевидь, "Вертоліт" - то є калькою з російського "Вертолёт".

Які варіанти з наведених можна вживати та може існують ще альтернативні назви?

2 Answers 2

11

UPD. Офіційна версія виявилася досить кострубатою, бо не розрізняє поміж гвинтокрилом й вертольотом, а гелікоптера не має зовсім. Тому "офіційна" заміняємо на "версія вікі, що має логічне і лінґвістичне підтвердження".

Офіційна версія наступна:

Гвинтокрил (деякі вказують на польське походження слова "gwint", що походить від нововерхньонімецького "gewinde" - різьба) - це суміш гелікоптера і літака, бо в нього є крила, але є і ґвинти (можна знайти от в цьому законі, наприклад: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1926-12). Гелікоптер (який ще називають вертольотом) - це і є отой "helicopter", в якого крил немає.

На словотворі ж громада схиляється до гвинтокрила, наскільки я зрозумів, через те, що все решта для них - запозичення. Вважаю, це той випадок, коли мовна самобутність (віддаленість від обох іноземних варіантів слова) віддаляє нас від самого сенсу описуваних літальних апаратів.

Тому, мабуть, треба, все ж таки, користатися словом "гвинтокрил" для комбінації літака і гелікоптера, а для самого "helicopter" використовувати слова "гелікоптер" або "вертоліт". Я схиляюся до першого, бо мені звучить краще, але тут вже ваша воля.

3
 • 1
  Цікаво, що закон каже, що Вертоліт - <...> підтримується в польоті, головним чином, за рахунок взаємодії повітря з одним або декількома несучими гвинтами <...>. Гвинтокрил - <...> підтримується в повітрі за рахунок взаємодії повітря з одним або декількома несучими гвинтами. Тобто вертоліт використовує ще щось (крила?), щоб підтримуватись в повітрі, а про гвинтокрил цього не сказали.
  – Ivan
  Feb 11, 2017 at 1:40
 • 1
  @SassaNF - «Гвинтокрил є прямим перекладом helicopter» – а хіба «helicopter» перекладається не «равликокрил»?
  – Yellow Sky
  Feb 11, 2017 at 2:43
 • @YellowSky геометрична фігура helix - це такий гвинт, як у Да Вінчі на ескізах. Перші гвинтокрили були моделями з дерева і паперу; можна легко побачити, що вони саме гвинтокрилі.
  – Sassa NF
  Feb 11, 2017 at 8:10
8

Для того, щоб вдало назвати предмет (переклад — переназивання), треба розібратися, що він із себе представляє.

Нижче наведені короткі описи деяких візуально схожих літальних апаратів, які оперують за різними принципами і які треба розрізняти поміж собою.

Autogyro

З грецької αὐτός + γύρος, дослівно "що сам обертається".
Вікіпедія: укр., англ.
Українською: автожи́р, також автогі́р, гіропла́н, гірокопте́р, ротопла́н.

Тягу (поступальний рух) забезпечує пропелер (розміщений спереду чи позаду).
Підйомну силу забезпечує горизонтально розміщений гвинт, який не має приводу, а вільно обертається під час поступального руху (авторотація).

Gyrodyne

З грецької γύρος + δύναμις (dunamis), дослівно "що обертається від сили".
Вікіпедія: укр., англ.
Українською: гвинтокри́л.

Від автожира відрізняється наявністю крил, як у літака, та наявністю двигуна у несного гвинта.

Тягу так само забезпечує пропелер/-и.
Підйомну силу під час зльоту забезпечує несний гвинт (двигун увімкнено), а під час поступального руху частково забезпечує гвинт у режимі авторотації (двигун вимкнено), частково — крила.

Helicopter

З французької hélicoptère, з грецької helix + pteron, дослівно "спіраль + крило".
Вікіпедія: укр., англ.
Українською: гелікопте́р, також вертолі́т.

Від гвинтокрила відрізняється відстутністю пропелера/-ів та крил.

Підйомну силу і тягу забезпечує несний гвинт (за рахунок нахилу всієї машини вперед/назад).

Для зльоту автожиру потрібен розбіг, решта може злітати вертикально.

Най пробачать мене фахові повітроплавці за можливу єресь :)


Висновки, які можна зробити:

 1. Gyrodyne і helicopter — абсолютно різні апарати, відповідно гелікоптер не може бути гвинтокрилом (або ж гвинтокрилгвинтокрилом :)

 2. Англомовні терміни (етимологія) так само заплутані, як і наші. У gyrodyne гвинт може обертатися від двигуна, але те саме стосується й helicopter. Сам же helicopter — це не спіралекрил, як те планував да Вінчі.

 3. Якби придумувати терміни з нуля, то можна було виробити більш-менш зрозумілу схему на базі гвинт (ротор): autogyroгвинтоплан, helicopterгвинтоліт, gyrodyneгвинтолітоплан.

 4. Оскільки гвинтокрил може трактуватися як буквальний переклад helicopter, найменшим злом було би пряме запозичення усіх термінів, як то автоґір, ґіродин, гелікоптер.

1
 • +1 за гвинтоліт :)
  – Volo
  Mar 15, 2017 at 20:50

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.