7

Якими ресурсами, онлайн курсами, групами в соціальних мережах можна користуватися для вивчення української мови та її покращення?

Я можу назвати такі джерела та мобільні додатки:

 1. Онлайн курс "Лайфлаки з української мови" (анонснований 09.02.2017).
 2. Мова - ДНК нації, проект в pinterest, facebook, вконтакті, google+, iOS, Android.
 3. Львівська ґвара (1000 слів) (Lviv subdialect of Ukrainian) для iOS - словних львівського говору.
 4. Р.І.Д. створений для покращення та поглиблення знань української мови і культури на теренах країни та поза її межами. Версії для iOS, Android.

closed as primarily opinion-based by обставинниковийТранспозитор, bytebuster, Nash Bridges, Kyrylo Yatsenko, br3t Feb 10 '17 at 21:31

Many good questions generate some degree of opinion based on expert experience, but answers to this question will tend to be almost entirely based on opinions, rather than facts, references, or specific expertise. If this question can be reworded to fit the rules in the help center, please edit the question.

 • Мені подобається проект "Словотвір". Іноді не можу натішитися від знайдених слів. slovotvir.org.ua – Chornoslav Feb 10 '17 at 11:27
 • До тих хто голосує за закриття запитання: обговорення - чи потрібно дозволяти питання про ресурси: meta.ukrainian.stackexchange.com/questions/30/… – Artemix Feb 10 '17 at 11:38
 • 1
  sashaeve, зайдіть, будь ласка, на meta. Там зокрема є wiki-питання зі списком онлайн-ресурсів та обговорення щодо того, чи треба виносити цей вікі-список сюди, на основний сайт. Станом на даний момент, тут, на основному сайті дозволені якісь конкретизовані питання щодо ресурсів (типу, такого), але не питання «які взагалі ресурси». – Sasha Feb 11 '17 at 18:50
 • @Sasha, я знаю, що такі питання завжди знаходяться в "зоні ризику". Проте не можу погодитись, що таких питань немає. На SO є безліч питань на кшталт "які CMS на .NET/PHP ви знаєте" чи "які NER для української мови ви знаєте". Крім того, були питання з позначкою "community wiki", що означало, що питання не є питанням по суті, а набором порад чи посилань. На мій погляд, каталог ресурсів для вивчення є важливим, проте якщо питання порушує правила, то погоджуюсь, що його потрібно закривати. – sashaeve Feb 11 '17 at 18:54
4

Для людей, що вивчають українську мову як іноземну, Duolingo.com має дуже непоганий початковий курс: Learn Ukrainian Online

 • Memrise -- схожа платформа. – Alex Bender Feb 10 '17 at 15:00
 • професор Колумбійського університету США Юрій Шевчук написав книжку 'Beginner’s Ukrainian with Interactive Online Workbook' hippocrenebooks.com/beginners-ukrainian.html – Mykola Feb 12 '17 at 23:33

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.