7

Як можна було б дотепно перекласти цю фразу Learn you Haskell for great good?

Ймовірно англійською малось на увазі Teach yourself ... як-от "Teach Yourself Programming in Ten Years". Гадаю, це щось подібне до того коли люди, що не знають гаразд англійської кажуть "I will learn you" в значенні "I will teach you".

2
 • "Чужому навчайтесь, та свого не цурайтесь!" - далеко від дослівного, але якось одразу виникла асоціація. Та ось як це розуміють викладачі НТУУ “КПІ”: link
  – bv.
  Commented Feb 10, 2017 at 10:40
 • @link занадто далеко як на мене
  – chizh
  Commented Feb 10, 2017 at 11:03

3 Answers 3

2
 1. (вивчи, лісп, (або, бо-бо, !))

 2. Да вивчи ж ти нарешті хаскель заради Бога!

0
2

На сусідньому ресурсі, де можна вдосконалювати навички з англійської мови є питання про цю книгу. Ця відповідь визнана найкращою:

Haskell is a very mathematical programming language. It is typically learned by mathematically inclined people who have big brains. That makes the subject matter frightening to many people. It triggers their "math anxiety".

The title is deliberately silly so as not to make people feel anxious. Haskell books are typically pedantic and formal. The informal, grammatically incorrect, silly style of the title is kind of promise to the reader that the book won't be overly pedantic and formal.

I think also that the author, who is Slovenian, may be making fun of his own English skills. (The English inside the book however is very good.)

In better English, the title might be something like, "Learn Haskell for great benefit".

Щоб обіграти в назві національну особливість та неформальність обкладинки, можна вжити щось типу цього: "Покращення .Haskell вже сьогодні".

Хоча особисто мені здається, що автор просто писав про збільшення користі від знань та застосування мови.

4
 • 1
  я більше схиляюсь до "Да вивчи ж ти нарешті хаскель заради Бога!". хоча всі відтінки гри слів буде складно передати
  – chizh
  Commented Feb 10, 2017 at 10:37
 • @Chizh, до речі так, теж непоганий варіант, хоча й доволі довга назва (ну, й теоретично може погано "зайти" тим же агностикам чи атеїстам, хоча сама вона давно стала нейтральною в плані експресії)
  – Makhauser
  Commented Feb 10, 2017 at 10:42
 • З огляду на вищесказане думаю що автор дослівно переклав свою думку із словенської на англійську. Можна продовжити і перекласти англійську дослівною українською: "Навчи свій Haskell для великої користі".
  – Artemix
  Commented Feb 10, 2017 at 11:44
 • @Artemix, makes sense, хоча пишуть, що англійську автор знає, але це також може бути спеціальною нормою.
  – Makhauser
  Commented Feb 10, 2017 at 12:05
0

Вчи %щось% для спільного блага.

Great good, greater good означає, що сам виконавець з цього може не отримати ніякої користі, тому все, що з цього вийде - лише збільшення добра в світі; для суспільства та людства в цілому було б корисно. Саме в такому іронічному сенсі і треба сприймати назву книжки про Хаскель і треба спробувати передати такий настрій. Просто дотепні назви не підійдуть.

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.