11

Підкажіть, будь ласка, слово, що вживається у побуті і означає "вкритися конденсатом", наприклад, коли в холодну погоду на склі осідає "туман" з вологи?

What is the Ukrainian word for "mist over", when a window is covered with a mist in cold weather.

7
 • 1
  «Спітніло» здається вам занадто тілесним? А даремно, саме так воно й буде, так і треба казати.
  – Yellow Sky
  Commented Feb 10, 2017 at 8:16
 • Так от «спітніло/запітніло» й є тим самим словом, яке ви шукаєте. Я не хочу оформлювати це як відповідь.
  – Yellow Sky
  Commented Feb 10, 2017 at 8:27
 • Відповідь внизу — вірна. «Спітніти» може людина, а «запітніти» — скло. Commented Feb 10, 2017 at 8:31
 • Ну, насправді, СУМ для "спітніти" дає третє значення "Укритися краплями осілої пари"... Але саме краплями й це якось художньо з моєї точки зору... Зі склом не можу такого уявити (у прикладах там шибки й стіни)... Чи варто таке додавати у відповідь?.. Commented Feb 10, 2017 at 8:48
 • @KyryloYatsenko Технічно туман - це дуже маленькі крапельки. Я теж думав написати про краплі вологи, але не став, бо краплі зазвичай видно неозброєним оком. Можливо вони все-таки вирішили написати про краплі.
  – Artemix
  Commented Feb 10, 2017 at 8:53

3 Answers 3

18

Запітніти:

(1) Стати вологим від пари, що осіла, дрібної роси.

Коли йдеться про щось, що покривається великими краплинами, можна використовувати слово "спітніти":

(2) тільки 3 ос. Укритися краплями осілої пари; запотіти.

Але основне значення слова "спітніти": вкриватися потом, тому варто бути обережним, і вживати "запітніти" в цих випадках не буде помилкою.

5

Я би сказав у першу чергу: "Запотіти" і "Запотівати"

Слово "Запітніти" рідко вживається у даному контексті.

Я ніколи не чув, щоб хтось казав у побуті - "У нас вікна запітніли в машині." Проте часто і, як б сказав, завжди вживається варіант "У нас вікна запотіли в машині."

4

Як альтернатива, скло може бути "Запароване".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.