5

"...одначе, перед тим як зануритися у глибини океану..."

Наскільки тут гарно виглядає "глибини океану"? Може, краще "вглиб океану"?

Я не бачу проблеми з самим словом "глибини", воно, здається, якнайкраще по змісту підходить, але чи гарно воно звучить?

6

Безліч письменників вживає саме «в/у глибини» (що, судячи з усього, є первісною формою для «вглиб/углиб»):

  • Його сухе жовте обличчя розгладилося, прозорі очі сяяли, вдивляючись задумливо в глибини неба. //Олесь Бердник «Подвиг Вайвасвати» (1965).
  • А може, є захований потяг у людині — перш ніж спуститися в глибини моря, зійти на вершини гір. //Павло Загребельний «Переходимо до любові» (1971).

Мені здається, що «в глибини океану» може натякати на більшу глибину за «вглиб океану» (як не дивно це звучить). Бо в другому випадку об'єктом, до якого звертається моя увага, є океан — а «вглиб» може бути лише позначенням напрямку (навіть не обов'язково великої міри, можна «зануритися вглиб на 1 м чи на 5 см»); а в першому ж моя уява звертається саме до «глибин» (стиль і множина підкреслюють, що це значення 2 — «те, що на великій відстані від поверхні», а не значення 1 — «якась відстань від поверхні; числова міра відстані від поверхні» (номери 1 і 2 звідси); тобто про «занурення на 5 см» тут вже аж ніяк не йдеться).

Але що стилістично краще у Вашому випадку — вирішувати Вам.

1
  • дякую, мені тепер зрозуміло, чому саме глибини тут підходять якнайкраще.
    – P. Vowk
    Jul 22 '17 at 14:48

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.