6

Виникла потреба підібрати синонімічне словосполучення до відповідати вимогам, щоб уникнути тавтології у вислові відповідь відповідає вимогам.

Наразі є такі варіанти:

відповідь задовольняє вимогам

Задовольняти

і менш вдалий

відповідь має ознаки відповідності вимогам

Відповідність

Є якісь милозвучніші варіанти?

UPD. Стаття СУМ на слово відповідність підказала ще один варіант:

відповідь узгоджується з вимогами

Але інші вдалі варіанти вітаються, бо доводиться в тексті декілька разів застосовувати таке формулювання, і дуже бажано уникати потвторів.

2
  • 1
    "відповідь має ознаки відповідності вимогам" - мені здається що це щось на кшталт "на перший погляд відповідає вимогам (має ознаки), але треба ще розбиратися". Так пишуть у поліцейських рапортах "купюра має ознаки підробки", "має ознаки втручання", але ще треба це довести.
    – Artemix
    Jul 19, 2017 at 16:46
  • @Artemix, погоджуюсь. Може бути контекстуальним синонімічним висловом. Та я й зазначила, що не досить вдалий варіант. Jul 19, 2017 at 17:10

1 Answer 1

7

Академічний тлумачний словник (1970—1980)
ПІДХОДИТИ, джу, диш, недок., ПІДІЙТИ, дійду, дійдеш, док.

6. Бути придатним, прийнятним, відповідаючи яким-небудь вимогам. Цей нарис цілком буде підходити до другого томика (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 213); Вона говорила.., що місце не підходить дитині і не такі їй потрібні цяцьки (Олесь Гончар, Тронка, 1963, 308); Не знаю, чи вподобається Вам [«День у дорозі»] і чи підійде до Вашого збірника (Панас Мирний, V, 1965, 386); Приходь [на весілля] не з порожніми руками: неси сороківку,.. часничину чи бублик на закуску. Таранька теж підійшла б (Юрій Смолич, Мир... 1958, 39);

/ Бути відповідним кому-, чому-небудь. Вона вгадувала своїм жіночим серцем, що Харитін підходить під її завзятущий, дужий темперамент (Нечуй-Левицький, III, 1956, 37); До далеких звуків пісні так підходила ця проста, злита з природою бесіда (Гнат Хоткевич, I, 1966, 90);

/ Личити кому-небудь. Туристка.. знала, що ця блузка їй дуже підходить (Михайло Томчаній, Готель.., 1960, 6); [Настя:] Ніби риза [халат], золотом вишито. Як би це нашому батюшці підійшло (Олександр Корнійчук, II, 1956, 114);

/ Пристосовуючись до когось, чогось, підроблятися. Він і сяк і так підходив під кріпаків (Панас Мирний, IV, 1955, 204); Вона вхопила пляшку й бурхнула й собі рому в .. стакан, щоб підійти під смак Гануша (Нечуй-Левицький, III, 1956, 220).

Не підходити під плече — не бути рівнею кому-небудь. [Козубська:] Ніколи хам панові під плече не підійде! (Марко Кропивницький, II, 1958, 235).

Ось такі словосполучення, якщо враховувати приклади зі словника й обмежитися словом „вимога“

… се оповідання, котре вповні підходить під вимоги конкурсу як по своєму об'єму …

… "мікрокультура" маскулінності в повсякденному житті дуже добре підходить до вимог націоналізму …

1
  • Сформулюйте, будь ласка, ваш варіант(и) усього словосполучення. Jul 19, 2017 at 13:01

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.