9

Навряд чи варто орієнтуватись на СУМ у цьому випадку, адже з огляду на роки видання цей словник, ясна річ, не містить слово фолдер взагалі, а значення слів папка, тека, каталог і директорія аж ніяк не пов'язані з комп'ютерною термінологією.

Вікіпедія теж не дає однозначної відповіді.

Статті за словами папка, тека стверджують, що ці два слова, окрім того, що взаємозамінні, є ще й синонімами до директорії і каталогу.

Водночас, стаття у Вікіпедії на слово директорія, як і в СУМ, не містить релевантних значень, а в статті на слово каталог все ж зазначаються певні нюанси:

Власне кажучи, існує різниця в поняттях каталог і тека: каталог — це елемент файлової системи та визначає список назв файлів, позаяк тека є метаформою контейнера в графічному інтерфейсі. Наприклад, Microsoft Windows використовує концепцію спеціальних тек для представлення користувачу елементів файлової системи без занурення в абсолютні шляхи каталогів тощо.

Для посилання на контейнер для документів більш прийнятним є термін «тека». Але якщо йдеться про механізм, що відслідковує файли документів, «каталог» буде найкращим вибором.

Тож, чи зафіксована в якихось спеціалізованих джерелах усталена термінологія, що б чітко й однозначно визначала поняття складових ієрархії файлової системи? Бажано, щоб було зрозуміло і не для фахівців, але це вже факультативно.

8
 • 3
  Наведена цитата з Вікіпедії правильно пояснює різницю між «directory» і «folder»: directory — це реальна, фізична директорія (об'єкт файлової системи, що має певну адресу, наприклад «C:\Users\Vasyl»), а folder — це те, що в графічному користувацькому інтерфейсі виглядає як відображення якогось directory (але не завжди ним є; folder може бути несправжнім, віртуальним, наприклад: folder «Принтери» в Microsoft Windows не є відображенням ніякого реального directory, а просто показує всі зареєстровані в системі принтери). Далі, НМД, folder=папка=тека, directory=директорія=каталог. Фолдер — є таке?
  – Sasha
  Jul 19 '17 at 10:09
 • 4
  «Папка» і «тека» взагалі в укр. мові синоніми (за винятком специфічних значень типа «татко»), тому очевидно, що в цьому контексті вони обидва є аналогами англ. «folder». Російська вікіпедія непрямо каже, що російське «директория» в значенні «directory» — застаріла калька, а основне слово — «каталог»; ну, не знаю, чи це так і, зокрема, чи це так в українській. Про те, що в нас є літературне слово «фолдер» (а не як «я drop'нув ті spreadsheet'и у той folder»), я вперше чую, тому не знаю, яке значення в даному контексті воно може нести (якщо справді існує).
  – Sasha
  Jul 19 '17 at 10:22
 • 1
  Ну, мені особисто здається, що в цьому контексті це слово зайве (бо вже є аж два відповідники) — але от в російській мові це слово вже вважається нормативним, причому в різних контекстах — тож, може, скоро і в нас буде (хоча при цьому може скластися так, що воно загалом літературне, але в цьому контексті не використовується).
  – Sasha
  Jul 19 '17 at 10:50
 • 2
  За мовним порталом MicroSoft: directory = каталог, folder = папка.
  – stegetsj
  Jul 19 '17 at 11:51
 • 1
  @Sasha, а як щодо оформлення відповіді, будь ласка!? Jul 23 '17 at 13:37
3

Набагато точніше це питання описується на російській Вікіпедії, крім того там є посилання на джерела навідмінно від української версії. Згідно до поданої там інформації всі ці слова означають одне і те ж. Однак, слово "Директорія" вживалося раніше для позначення "елемента файлової системи, призначений для організації ієрархії файлової системи" і є транслітерацією англійського слова "directory".

Крім того:

Термін папка (англ. folder) був введений для позначення об'єктів файлової системи в графічному користувацькому інтерфейсі шляхом аналогії з офісними папками. Він був вперше використаний в Mac System Software, яка передувала Mac OS, а в системах Windows — з виходом Windows 95. Ця метафора почала використовуватися в ОС Windows NT, Mac OS, Mac OS X, а також системах UNIX.

До виходу Windows 95 це поняття називалося словами каталог або ж директорія, які є набагато влучнішими. Справа в тому, що слово папка можна перекласти англійською як file, що може викликати додаткову плутанину в головах некваліфікованих користувачів. Фізично існує різновид канцелярської папки, на яку можна нанести слово "File", в розмовній мові вона також називається "файл".

Тобто папка, фолдер, директорія та каталог - це синоніми, просто слова папка та фолдер є сучаснішими.

3
 • 1. Де саме, можна посилання? 2. Навіть в англійській слова directory і folder не є повними синонімами, тому навряд чи вони можуть буть повними синонімами в українській. 3. Російська термінологія й українська не забов'язані на 100% збігатися (а слова тека в російській зовсім нема).
  – Sasha
  May 11 '19 at 7:43
 • 1
  1. @Sasha, Додав посилання, дякую, що помітили. 2. With the introduction of Windows 95, Microsoft started referring to directories as folders - codemag.com/Article/1307143/Murach%27s-C , на жаль, книгу 2005 року в ПДФі мені знайти не вдалося. May 11 '19 at 7:54
 • Щодо 2 — ок, зрозумів, виходить, деякі автори вважають ці слова синонімічними; однак (просто для інформації) зазначу, що не всі. За виправлення дякую.
  – Sasha
  May 11 '19 at 8:13
2

Наведена Вами цитата з Вікіпедії правильно пояснює різницю між directory і folder:

 • directory — це реальна, фізична директорія (об'єкт файлової системи, що має певну адресу, наприклад C:\Users\Vasyl),
 • а folder — це те, що в графічному користувацькому інтерфейсі виглядає як відображення якогось directory, але не завжди ним є. Folder може як відповідати реальному directory, так і бути «несправжнім», віртуальним, як-от folder «Принтери» в Microsoft Windows не є відображенням ніякого directory, а просто показує всі зареєстровані в системі принтери.

Звісно, для пересічного користувача ця різниця несуттєва. І навіть деякі спеціалісти не роблять різниці між цими термінами, використовуючи їх як практично синоніми. Однак деякі роблять. Англійська Вікіпедія наголошує цю різницю аналогічно до української: «there is a difference between a directory, which is a file system concept, and the graphical user interface metaphor that is used to represent it (a folder)» («є різниця між directory, що є поняттям [рівня] файлової системи, і метафорою [рівня] графічного користувацького інтерфейсу (folder)»). Аналогічно робить Реймонд Чен, пояснюючи, що не кожен folder є directory, а ті folder, які не є directory, називають virtual folder. (Щоправда у відповіді Реймонда Чена, по-моєму, бракує акцента, що folder — це не просто узагальнення для directory, а й погляд з іншої перспективи.) Тому фраза «всі ці слова означають одне і те ж» у відповіді Анатолія формально неправильна.

Далі по пунктах:

 • Папка і тека взагалі в українській мові синоніми (за винятком, звісно, специфічних значень типа «татко», про які не говоримо), тому очевидно, що в цьому контексті вони обидва є відповідниками англійського folder.
 • Директорія і каталог — відповідники до directory.

  «Словник української мови» у 20 томах має слово директо́рія з потрібним значенням («інформ[атика]. Вузол, який містить інформацію про файли») і слово катало́г без потрібного значення. Утім це необов'язково означає, що такого значення немає, його могли просто забути додати. «Великий тлумачний словник сучасної української мови», навпаки, містить слово директо́рія без потрібного значення і слово ''каталог'' зі значенням, що приблизно нагадує потрібне.

  Російська Вікіпедія, можливо, натякає, що російське директория в цьому значенні застаріло («ранее часто использовалось слово директо́рия, которое представляет собой транслитерацию с английского» («раніше часто використовували слово директо́рія, що є транслітерацією з англійської»)). Хоча, можливо, вони й не мали цього на увазі (з того, що слово використовували «ранее» («раніше»), формально не випливає, що нині його не використовують). У будь-якому разі, українська — не російська і з того, що слово застаріло в російській, не випливає, що воно застаріло в українській, тим паче, що навіть російські словники містять директория без поміток про застарілість.

 • Про те, що в українській мові може бути літературне слово фолдер, я чую вперше. Відповідно, я про це слово нічого не знаю.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.