15

Наскільки мені відомо, слово дзідзьо західноукраїнського діалекту означає дід, а дедьо -- батько. Я намагався знайти хоч яку небудь інформацію стосовно походження цих слів, але знайшов лише декілька сайтів без жодних пояснень. Хоча вони і розповсюджені на території Прикарпаття, Карпат та Закарпаття. Тому власне питання:

звідки походять ці слова та наскільки вони старі?

16

Ці слова, а також «мама», «тато», «баба», «тятя» та подібні до них найменування близьких родичів походять з так званої дитячої мови, вони, як правило, двоскладові, один і той самий приголосний повторюється, часто повторюється й голосний. Явище це ґлобальне, зустрічається практично в усіх мовах, ці слова дуже давні. Скажімо, слово «мама» є фактично в кожній мові, від індіанських мов Америки (головне божество інків – Пачамама, Матір Земля), до племенних мов Африки та Азії, хоча в деяких мовах, зокрема в грузинській та в чінукському жаргоні, воно означає «тато». При цьому в грузинській «мама, матір» звучить як დედა «дéда», і теж відноситься до слів, що походять з дитячої мови.

В автентичности слова «дзідзьо» сумніватися немає причин, в навколишніх мовах, в русинській, словацькій, угорській та польській подібного слова немає.

| improve this answer | |
2

Основа дід є загальнослов'янською, і закінчувалось на зредукований голосний ъ: дѣдъ. В більшості слів, що закінчувались на зредукований, тепер закінчення нульове, але в деяких словах зредуковане підсилилось і вижило. Порівняйте: Петръ - Петро. Щоправда, найчастіше зредуковані вижили в середині слова (повноголосся): вълкъ, зьрно - вовк, зерно.

Дідо зустрічається на львівщині без дзенькання. Походження дзенькання в дзідзьо не знаю, але, скажімо, в білоруській дзед.

| improve this answer | |
  • А може це прийшло від поліщуків. Наскільки мені відомо дзенькання найбільше притаманне білорусам, а у поліщуків з білорусами багато спільних мовних елементів. – Цезар Feb 10 '17 at 17:04

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.