5

Якщо орієнтуватись на СУМ, можна зробити висновок, що супутник і попутник - дуже близькі за значенням (принаймні, за першим) і можуть цілком бути взаємозамінними синонімами, хіба що окрім третього значення супутника як небесного тіла.

Супутник, а, чол.

 1. Той, хто йде, їде, подорожує і т. ін. разом із ким-небудь. Ні княгиня Ольга, ні її супутники не нарікали, що поїхали через гори (Семен Скляренко, Святослав, 1959, 213); — Мій супутник запропонував піти до вагона-ресторану повечеряти (Микола Трублаїні, Глиб. шлях, 1948, 98); Всі розуміли, що вона хоче йти додому сама, без супутників (Олесь Донченко, V, 1957, 229); * Образно. Древній ліс, — у тихому прибої, — Супутник твій до самого села (Микола Нагнибіда, Слово.., 1954, 27);

Попутник, а, чол.

 1. Той, хто йде або їде разом з ким-небудь тим самим шляхом. — Як же тебе звати, мій попутнику? — Степаном назвали батьки, мабуть, знали, що я степ любитиму, — знову хороше посміхнувся Степан (Олександр Копиленко, Подарунок, 1956, 21); — Воно й добре б трохи відпочити та дочекатися чи то чумаків, чи то яких інших попутників (Зінаїда Тулуб, Людолови, I, 1957, 70).

Чи є все ж певні нюанси значень, що не відображені в СУМ?

7

Як на мене, СУМ зобразив всі нюанси не тільки за описами, а також за прикладами.

Супутник вказується як особа, яка просто подорожує з кимось, цебто проводить з кимось весь чи майже (якщо щось трапилось) весь шлях.

А попутник – особа, яка з кимось має той самий шлях. Цебто маршрути можуть бути зовсім різними у тих осіб.

Ось чому наступні пункти означень цих слів у словнику сильно різняться.

Але так, інколи особа А може бути і попутником, і супутником для особи Б, коли маршрут особи Б є частиною маршруту особи А.


Але це все було «як на мене». Вочевидь, що вся справа в префіксах су- i по-, тому нумо спробуймо технічніше. Для цього використаю наступні цитати:

Давні іменні префікси (Вал. Г. Скляренко)

Усі утворення з префіксом па- можна розділити на відіменні і віддієслівні, які утворилися від відповідних дієслів з префіксом по-.

Іменні префікси разом з відповідними прийменниками і превербами (що стали пізніше дієслівними префіксами) походять від індоєвропейських форм *рō̆ «після, по», *sŏ́m «разом, з».

па- означав подібність;
су- виражав спільність;

Етимологічний словник української мови

по

 • псл. ро, ро-, пов’язане чергуванням голосних з ра- «па-»
 • споріднене з лит. ра- «по-», рó- «тс.», лтс. ра «під, через, пере-, на», прус. ра- «по-», ро-, лат. ро- «тс., пере-», ав. ра- «від, геть», алб. ра «без, знову», хет. рē «туди», а також з більш віддаленими гр. ἀπό «від», ἐπί «на», дінд. áра «геть, назад», áрі «теж, також; до цього»
 • частково пов’язане з іє. *роs «після, потім, слідом», до якого зводиться й псл. *роzdъ «пізній»

су- (іменниковий префікс, що означає зв’язок, з’єднання або неповноту, в давніх іменних утвореннях типу суві́й, су́в’язь, сугі́р’я, су́глинок, сугло́б, су́голосний, су́горб, сузі́р’я, су́кровиця, суми́рний, супе́рник, су́пісок, супря́га, сусі́д, сусі́к, суста́в, су́тінь, су́тки, суту́жний, сутя́га, суя́гна і под.)

 • псл. sǫ- (‹ іє. *sōn-), пов’язане з дієслівними префіксами sъ-/sъn- (‹ іє. *sn̥-), укр. з- (префікс дієслів, що означає з’єднання, зосереджування), з (прийменник з орудн. в. для позначання сумісності)
 • споріднене з прус. san- «з-», sen- «з», лит. sán- «су-, з-», sąṛ́- «тс.», ст. sa- «з-», sù-, лтс. suo-, sa-, дінд. sam «з», sam- (‹ іє. *sem- «раз; одне»), sa- (‹ іє. *sm̥- «один»), ав. ham «з», ham- «з-», ha- «тс.», дісл. sam- «разом», гр. ὁμου̃, ἅμα «тс.», ἁ- «з-», ἀ-, ὀ- «тс.», лат. semel «один раз, раз; одразу; разом»
 • іє. *so-, *sōn-, *som-, *sem-, *sm̥-

Схоже, що попутник може також мати значення близьке до переслідувач. Але, вважаю, таке наразі може використовуватись хіба що в художньому смислі.


Ще цікавий момент:

Словарь української мови (Борис Грінченко)

Попутник, -ка, м. Раст. Plantago major L. ЗЮЗО. І. 131.

4
 • Про переслідувача в якості попутника - цікава версія) Вочевидь, один з літературних прийомів. Згадати б який. Jul 18 '17 at 18:42
 • @OksanaGubrenko не знаю, я знайшов фільм-жах Попутник та його ремейк, правда, я їх наче не бачив. А щодо ситуаціії в літературі, більш до цього підходить й мені що перше згадується, якщо не помиляюсь, книга Любов до життя, де хворий вовк ходить по пʼятах занедбаної людини, що опинилася посеред дикої природи. Й ті двоє хочуть вижити.
  – stegetsj
  Jul 18 '17 at 18:59
 • Схоже, що вживання слова або звороту мови в протилежному значенні - відома всім іронія. СУМ (3), Вікіпедія. іронія Шевченка. Jul 18 '17 at 20:34
 • Та ні, все гаразд. Дякую за приклади. Дуже доречні. Jul 18 '17 at 20:54

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.