5

Досить часто (навіть тут на SE) вживають словосполучення прийменник "згідно" + іменник у давальному відмінку.

Утім, добре пам'ятаю ще з університетських часів, як професор Ющук І.П. наголошував, що таке узгодження - це калька з російської, від согласно чему, а правильні українські відповідники: згідно з чим або відповідно до чого.

СУМ каже нам таке:

Згідно

 1. у знач. прийм., з оруд. в. та прийм. з. Уживається на означення відповідності до чого-небудь. Моя господиня віддала мені.. сю хату за 15 р., хоч я сама бачу, що згідно з тутешніми звичаями вона варта 20 р. (Леся Українка, V, 1956, 207); — Спав згідно з уставом — сім годин (Дмитро Ткач, Моряки, 1948, 12).

Відповідно

 1. у знач. прийм., з род. (у сполуч. з прийм. до) і (заст.) дав. в. Уживається на позначення узгодженості між чимось, залежності від чогось. Він намагався у всьому товаристві завести козацькі порядки та звичаї відповідно до Гоголевої повісті (С. Васильченко); Чечель розглянув ворожі позиції і негайно заряджує всілякі зміни, відповідно до того, як через ніч змінив свої плани ворог (Б. Лепкий);

А ось пояснення на ресурсі СЛОВОПЕДІЯ. Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»):

Як слід сказати: згідно рішення чи згідно з рішенням?

Щоб передавати поняття відповідності синтаксичними засобами, сучасна українська мова має дві нормативні прийменниково-відмінкові форми: згідно з плюс орудний відмінок іменників, відповідно до плюс родовий відмінок іменників. “Спав згідно зі статутом – сім годин” (Дмитро Ткач), “Відповідно до завдань оновлювалися й кадри” (з газети).

Форми іменників із прийменниками згідно з та відповідно до характерні для офіційно-ділового, наукового стилів.

Буває, що згідно помилково сполучають з давальним або родовим відмінком: згідно повір’ю, згідно планів, згідно рішення, згідно протоколу. Ці утворення – наслідок впливу граматичної системи російської мови: согласно поверью, согласно планам. Треба: згідно з рішенням, згідно з протоколом.

Неправильні конструкції типу відповідно з планами і згідно до планів. Не відповідає сучасній літературній нормі також форма іменників з прийменником у відповідності з (калька з російської мови в соответствии с).

А чи є якесь загальне правило, яке регулює відмінкові узгодження іменників у прийменникових словосполученнях?

0

1 Answer 1

4

enter image description here

Мовні ресурси

Розділяють ті самі думки, що й Борис Рогоза, професор Іван Ющук.

Корпуси лише підтверджують ті думки

Доволі показово, що деякі наші сучасні автори вживають цю конструкцію саме як согласно чему, коли більш природньо для нашої мови є за чим, наприклад за даними науковцями.


Щодо загального правила, яке регулює відмінкові узгодження іменників у прийменникових словосполученнях. Приведу лише ті, що мають відношення до наших прийменникових зворотів.

 1. Словоформи з прийменником з творяться з родовим, знахід­ним і орудним відмінками іменників. Кожна з цих словоформ має свої відмінні значення.

У поєднанні з родовим відмінком іменника прийменник з вказує на:

 • рух зсередини, з якогось середовища, з поверхні: зі школи, з поля, з хмари, з роботи;
 • причину, підставу дії: з жарту, з нудьги, з холоду, з дозволу;
 • матеріал, знаряддя: з дерева, з чашки, з лука;
 • ознаку за галуззю: (підручник) з географії, (фахівець) з медицини;
 • обʼєкт негативного ставлення: (глузувати, насміхатися, знущатися, кепкувати, глумитися) з когось.

У поєднанні із знахідним відмінком іменника прийменник з означає приблизність, порівняння: з десяток, з годину, з діжку, з кулак.

У поєднанні з орудним відмінком іменника прийменник з вказує на взаємозвʼязки предметів, супровідні обставини: з братом, з людьми, з шумом, з плугами, з проханням.

 1. Словоформи з прийменником до творяться тільки з родовим відмінком іменників.

Вони в основному позначають:

 • мету руху, його просторову або часову межу: до школи, до берега, до Києва, до серця, до ранку;
 • предмет, до якого виявляється певне ставлення: (добрий) до всіх, (охочий) до танців, (швидкий) до роботи, (готовність) до дії, (звернутися) до знайомого;
 • міру, кількість: до краплі, до решти, до знемоги, до дна.
0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.