8

Персонажа комп’ютерної гри звуть Пайпер Фарадей. Вона жінка. Як правильно буде до неї звернутися? «Вітаю, Пайпере»?

А за прізвищем? «Вітаю, Фарадеє»?

10

2013

Звуки букв р та й є приголосними, отже слова належать до 3 відміни:

Український правопис ¬ § 44. Поділ на відміни
іменники жін. роду з кінцевим приголосним основи

Але таке імʼя й прізвище змінювати не можна:

Український правопис ¬ § 100. Відмінювання іменників іншомовного походження
жіночі імена іншомовного походження на приголосний не відмінюються: А́ліс, Доло́рес, Зейна́б.


Український правопис ¬ § 102. Відмінювання прізвищ
жіночі прізвища на приголосний та о не відмінюються: Марі́ї Се́ник, Наді́ї Балі́й, з Ні́ною Ба́йко.

Вітаю, Пайпер Фарадей!

2019

Змін нема, але, про всяк, варто внести декотрі дотичні зміни і зазначити, же р є негубним твердим:

Український правопис ¬ § 145. Несловʼянські прізвища та імена
Про правопис несловʼянських прізвищ та імен див. III розділ «Правопис слів іншомовного походження» (§ 121—140).


Український правопис ¬ § 140 [ ⋯ ]
Деякі іменники іншомовного походження не відмінюємо, а саме:

 • жіночі особові імена, що закінчуються на і на твердий приголосний (крім губних): Беатрі́с, Доло́рес, Гюльчата́й, Елма́с, Енн, Жанне́т, Іре́н, Ка́рме́н, Кім, Клоді́н, Лено́р, Ма́ргарет, Мерсе́дес, Моні́к, Тріш, Фара́х i т. ін.
8
 • 2
  Мені здається, що ці слова все-таки не належать до третьої відміни. Мені здається, що невідмінювані слова поза відмінами. Я б змінив «отже належать до 3 відміни» на «отже якби ці слова відмінювалися, то вони належали б до третьої відміни». Але ніяких доказів не маю, лише припускаю (що слова, що належать до N-ї відміни, мають відмінюються відповідно як слова цієї відміни чи хоча б в більшості форм як слова N-ї відміни). Але висновок, звісно, незгоди не викликає.
  – Sasha
  Jul 11 '17 at 23:14
 • Наприклад, ось: «Незмінювані іменники не належать до жодної відміни».
  – Sasha
  Apr 5 '18 at 16:08
 • Непрямо натякається, що існують іменники поза відмінами: «226. Прочитайте. Визначте іменники, що не належать до жодної з відмін. З’ясуйте відміни інших іменників».
  – Sasha
  Apr 5 '18 at 16:14
 • А тут прямо: «До відмін не належать: 1) Незмінні іменники іншомовного походження: кенгуру, таксі, леді, фрау; 2) Множинні іменники: канікули, штани, Карпати; 3) Слова-абревіатури: НЛО, ЗНО. 4) Жіночі прізвища на приголосний та -о: Козак Ольга, Карпенко Соломія».
  – Sasha
  Apr 5 '18 at 16:14
 • Просто мені ще в школі пояснювали, що незмінювані іменники не належать до відмін. Мені це окремо пояснювали, бо в мене було неправильне уявлення про них (в голові перемішалися уроки російської, української і власна дурість — і я раз у раз відповідав, що незмінювані іменники належать до IV відміни). Добре, як вважаєте за краще.
  – Sasha
  Apr 5 '18 at 16:40

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.