8

Персонажа комп’ютерної гри звуть Пайпер Фарадей. Вона жінка. Як правильно буде до неї звернутися? «Вітаю, Пайпере»?

А за прізвищем? «Вітаю, Фарадеє»?

1 Answer 1

10

2013

Звуки букв р та й є приголосними, отже слова належать до 3 відміни:

Український правопис ¬ § 44. Поділ на відміни
іменники жін. роду з кінцевим приголосним основи

Але таке імʼя й прізвище змінювати не можна:

Український правопис ¬ § 100. Відмінювання іменників іншомовного походження
жіночі імена іншомовного походження на приголосний не відмінюються: А́ліс, Доло́рес, Зейна́б.


Український правопис ¬ § 102. Відмінювання прізвищ
жіночі прізвища на приголосний та о не відмінюються: Марі́ї Се́ник, Наді́ї Балі́й, з Ні́ною Ба́йко.

Вітаю, Пайпер Фарадей!

2019

Змін нема, але, про всяк, варто внести декотрі дотичні зміни і зазначити, же р є негубним твердим:

Український правопис ¬ § 145. Несловʼянські прізвища та імена
Про правопис несловʼянських прізвищ та імен див. III розділ «Правопис слів іншомовного походження» (§ 121—140).


Український правопис ¬ § 140 [ ⋯ ]
Деякі іменники іншомовного походження не відмінюємо, а саме:

 • жіночі особові імена, що закінчуються на і на твердий приголосний (крім губних): Беатрі́с, Доло́рес, Гюльчата́й, Елма́с, Енн, Жанне́т, Іре́н, Ка́рме́н, Кім, Клоді́н, Лено́р, Ма́ргарет, Мерсе́дес, Моні́к, Тріш, Фара́х i т. ін.
8
 • 2
  Мені здається, що ці слова все-таки не належать до третьої відміни. Мені здається, що невідмінювані слова поза відмінами. Я б змінив «отже належать до 3 відміни» на «отже якби ці слова відмінювалися, то вони належали б до третьої відміни». Але ніяких доказів не маю, лише припускаю (що слова, що належать до N-ї відміни, мають відмінюються відповідно як слова цієї відміни чи хоча б в більшості форм як слова N-ї відміни). Але висновок, звісно, незгоди не викликає.
  – Sasha
  Jul 11, 2017 at 23:14
 • Наприклад, ось: «Незмінювані іменники не належать до жодної відміни».
  – Sasha
  Apr 5, 2018 at 16:08
 • Непрямо натякається, що існують іменники поза відмінами: «226. Прочитайте. Визначте іменники, що не належать до жодної з відмін. З’ясуйте відміни інших іменників».
  – Sasha
  Apr 5, 2018 at 16:14
 • А тут прямо: «До відмін не належать: 1) Незмінні іменники іншомовного походження: кенгуру, таксі, леді, фрау; 2) Множинні іменники: канікули, штани, Карпати; 3) Слова-абревіатури: НЛО, ЗНО. 4) Жіночі прізвища на приголосний та -о: Козак Ольга, Карпенко Соломія».
  – Sasha
  Apr 5, 2018 at 16:14
 • Просто мені ще в школі пояснювали, що незмінювані іменники не належать до відмін. Мені це окремо пояснювали, бо в мене було неправильне уявлення про них (в голові перемішалися уроки російської, української і власна дурість — і я раз у раз відповідав, що незмінювані іменники належать до IV відміни). Добре, як вважаєте за краще.
  – Sasha
  Apr 5, 2018 at 16:40

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.