5

Наскільки я розумію, для цього є якесь правило. Але не знаю, як краще знайти. Чи "пов'язано" це калька з російської "связано"?

6
 • Ласкаво просимо до сайту Ukrainian Language.SE! Будь ласка, наведіть кілька прикладів речень, у яких ви підшукуєте правильне слово. Контекст — це завжди важливо, його завжди варто вказувати, інакше читачам доводиться вгадувати.
  – bytebuster
  Jul 3, 2017 at 19:39
 • 1
  Перепрошую, але навіщо контекст з прикладами декількох_речень? - мене цікавить правило, не тільки конкретний приклад. Приклад може бути простий: "прізвище пов'язано з словом" - це результат роботи Google Translate. Інші приклади можна знайти пошуком, google.com/…
  – user236360
  Jul 4, 2017 at 14:39
 • 2
  Не існує жодного правила стосовно конкретного слова «повʼязано». Існують правила використання відмінків дієприкметників у конкретних ситуаціях. Контекст — це і є ситуація. А стосовно пошуку — не варто змушувати робити інших вашу роботу. :-)
  – bytebuster
  Jul 4, 2017 at 15:03
 • 1
  "правила використання відмінків дієприкметників у конкретних ситуаціях." - так наведіть їх, і не треба розводити цирк. Один приклад в вас був.
  – user236360
  Jul 4, 2017 at 15:41
 • 1

1 Answer 1

6

Коротко за мотивами коментаря Idolon (дуже дякую, Idolon).

Правило

 • «Пов'язане» (а також «пов'язаний», «пов'язана», «пов'язані» для інших родів і множини) — коли це слово є означенням або присудком-у-двоскладному-реченні (тобто присудком у реченні з підметом):

  • Це правило пов'язане із нормами людського суспільства. («Правило» — підмет, «[є] пов'язане» виконує роль присудка.)

  • І про пов'язане з аварією відключення світла всі також забули. («Пов'язане» — означення при слові «відключення».)

 • «Пов'язано» (в будь-якому роді) — коли це слово є присудком у односкладному (безособовому) реченні:

  • І після цього ганчірку знов було пов'язано на старе дерево. («[Було] пов'язано» — присудок, синонім до «[якісь люди] пов'язали»; а «ганчірка» тут додаток, а не підмет.)

Як можна перевірити

В конкретному випадку, якщо сумніваєтеся, спробуйте змінити рід іменника, до якого стосується «пов'язан{е,о}» (підставити інший іменник). Якщо в чоловічому роді, жіночому роді чи множині природним стане «пов'язаний», «пов'язана» чи «пов'язані» — то значить в середньому має бути «пов'язане»; якщо ж у чоловічому роді, жіночому роді чи множині природним буде «пов'язано» (або ж «його/її/їх пов'язали»), то і в середньому має бути «пов'язано» (або ж «його пов'язали»).

Наприклад:

Ця вимога пов'язана із нормами людського суспільства. (Отже і «це правило пов'язане».)
І про пов'язані з аварією перебої світла всі також забули. (Отже і «пов'язане відключення».)
І після цього папірець знов було пов'язано на старе дерево. (Отже і «папірець пов'язано».)

Не завжди однозначно

В багатьох випадках можна сказати і так, і так — хоч це може вимагати змін форм інших членів речення й іноді спричинить зміну конотацій:

Ця вимога пов'язана (це правило пов'язане) із нормами людського суспільства. (Скоріше за все, вона/воно за природою своєю пов'язана/пов'язане.)
Цю вимогу (це правило) пов'язано (пов'язали) із нормами людського суспільства. (Скоріше за все, її/його вже потім пов'язали люди під час вивчення.)

3

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.