8

Коли яке з цих двох слів вживати, - "треба", "потрібно". Намагався розібратись із цим запитанням, натрапив на цей допис. Але він не підкріплений джерелами.

РЕД: як виявилось мене ледь не звів на манівець автопереклад російськомовного обговорення. Тому переходити за посиланням не варто, а питання відкрите.

3
 • 2
  Очевидно, що ця сторінка є результатом неякісного автоматичного парсингу і перекладу цієї. Так само і допис, на який Ви посилаєтеся, є автозгенерованим на основі цього. Тобто той допис про російську мову.
  – Sasha
  Commented Jun 27, 2017 at 12:40
 • 2
  У словнику sum.in.ua немає позначок "розмовне" біля обох слів.
  – Artemix
  Commented Jun 27, 2017 at 12:42
 • 1
  Обидва слова однаково прийнятні в літературній мові, але «потрібно» майже не вживається в розмовній. В такому сенсі, «треба» справді більш розмовне, ніж «потрібно».
  – PY PY
  Commented Oct 5, 2017 at 21:22

1 Answer 1

10

Здається (якщо не розглядати інші значення слова «треба»: «жертвоприношення», «релігійний обряд», «плата священикові» — і не загострювати увагу на тому, що «потрібно» має споріднений прикметник «потрібний», а «треба» — ні), це просто синоніми, різниця майже відсутня.

На відміну від російської (де «необходимо» є літературним, а «надо» є розмовним), в українській мові і «треба», і «потрібно» є літературними. Хоча, можливо, якийсь додатковий наліт книжковості чи формальності слово «потрібно» й має.

В частотних словниках MOVA.info бачимо таку статистику: художня проза — 7486 «треба», 339 «потрібно»; публіцистика — 2505* «треба», 2456 «потрібно»; за темою «Ендокринологія» — 21 «треба», 45 «потрібно». Здається, люди тяжіють до використання «потрібно» у випадках більш офіційного стилю мовлення (а також у випадку перекладів з російської, коли розмовність російського «надо» підсвідомо переноситься на українське «треба»), а в інших — до «треба».
* Насправді — більше ніж 2505, бо частина випадків вживання «треба» в ролі присудкової форми там помилково відмічена як «ім. ж. р.».

2
 • Цікаво було б подивитись аналіз суб'єктів що відносяться до цих слів у їх контексті. Можливо саме суб'єкт визначає яка форма краще - наприклад потрібно широкому колу невстановлених осіб, треба першій особі?
  – hutorny
  Commented Sep 4, 2017 at 12:51
 • @hutorny, цікава думка. Можливо. Але важко перевіряти, це, мабуть, треба вручну аналізувати кожне речення (автоматично найчастіші слова поруч виходять ось такі: для «треба», для «потрібно» — але це ні про що не каже: «вам», «нам», «їм»).
  – Sasha
  Commented Sep 4, 2017 at 13:49

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.