10

Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) має такий запис:

permutation = [ˌpɜ:mju'teɪʃn] пере́ставка, переста́ва, перестано́вка; переставля́ння/переста́влення; пермута́ція
circular ~ = колова́ (циклі́чна) пере́ставка
complete ~ = по́вна пере́ставка
cyclic ~ = циклі́чна пере́ставка
even ~ = па́рна пере́ставка
...

Мені потрібно перекласти permutation symbol і я не знаю який варіант перекладу слова permutation обрати.

Означення

enter image description here

або інакше enter image description here

У коментарях було пролунало запитання щодо того, чи не те саме це, що й символ Леві-Чивіти. Відповідь - не завжди. Символ Леві-Чивіти -- це тензор, а символ перестановки/переставки - ні, і вони тотожні не в усіх системах координат. Це можна прочитати в розділі Означення.

4
 • Це про символ Леві-Чивіти? («Levi-Civita symbol <…> Other names include the permutation symbol, antisymmetric symbol, or alternating symbol, which refer to its antisymmetric property and definition in terms of permutations.»)
  – Sasha
  Commented Jun 27, 2017 at 12:43
 • @Sasha Ну, так, але річ у тім, що символ Леві-Чивіти збігається із символом перестановки/переставки лише якщо визначник метричного тензора дорівнює одиниці. Ця умова виконується, наприклад, в декартових координатах.
  – Yola
  Commented Jun 27, 2017 at 12:54
 • Докладно не заглиблювався, але склалося враження (по цьому і цьому), що це просто різні назви одного й того самого — потім ще перечитаю.
  – Sasha
  Commented Jun 27, 2017 at 13:06
 • 1
  Однозначно знак перестановки. Саме такий термін можна знайти у багатьох українських книжках з дискретної математики чи алгебри. По суті, наведене вами означення на основі парності перестановки (точніше, числа інверсій) визначає її ЗНАК (-1,+1 чи 0). Commented Jul 16, 2017 at 20:30

1 Answer 1

1

Хм, як вже написали у коментарях до питання, це просто знак перестановки. Цікаво, що містяться у наведених там посиланнях 1 та 2 слова щодо можливої рівності понять символу Леві-Чевіти та знаку перестановки, але, мабуть, у відповідній літературі зазвичай використовують таке виключно для декартових. Не знаю, просто у декартових все простіше, зазвичай. *Серед таких речей, звичайно. То моя думка на зараз.

Остаточно, ще раз: this "permutation symbol" — definitely the "знак перестановки".

P. S. Вже згадані у тексті посилання 3 та [4, Three dim.] both are the great illustrations. :-)

1
 • Your answer could be improved with additional supporting information. Please edit to add further details, such as citations or documentation, so that others can confirm that your answer is correct. You can find more information on how to write good answers in the help center.
  – Community Bot
  Commented Aug 21, 2022 at 11:12

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.