10

Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) має такий запис:

permutation = [ˌpɜ:mju'teɪʃn] пере́ставка, переста́ва, перестано́вка; переставля́ння/переста́влення; пермута́ція
circular ~ = колова́ (циклі́чна) пере́ставка
complete ~ = по́вна пере́ставка
cyclic ~ = циклі́чна пере́ставка
even ~ = па́рна пере́ставка
...

Мені потрібно перекласти permutation symbol і я не знаю який варіант перекладу слова permutation обрати.

Означення

enter image description here

або інакше enter image description here

У коментарях було пролунало запитання щодо того, чи не те саме це, що й символ Леві-Чивіти. Відповідь - не завжди. Символ Леві-Чивіти -- це тензор, а символ перестановки/переставки - ні, і вони тотожні не в усіх системах координат. Це можна прочитати в розділі Означення.

4
 • Це про символ Леві-Чивіти? («Levi-Civita symbol <…> Other names include the permutation symbol, antisymmetric symbol, or alternating symbol, which refer to its antisymmetric property and definition in terms of permutations.»)
  – Sasha
  Jun 27 '17 at 12:43
 • @Sasha Ну, так, але річ у тім, що символ Леві-Чивіти збігається із символом перестановки/переставки лише якщо визначник метричного тензора дорівнює одиниці. Ця умова виконується, наприклад, в декартових координатах.
  – Yola
  Jun 27 '17 at 12:54
 • Докладно не заглиблювався, але склалося враження (по цьому і цьому), що це просто різні назви одного й того самого — потім ще перечитаю.
  – Sasha
  Jun 27 '17 at 13:06
 • Однозначно знак перестановки. Саме такий термін можна знайти у багатьох українських книжках з дискретної математики чи алгебри. По суті, наведене вами означення на основі парності перестановки (точніше, числа інверсій) визначає її ЗНАК (-1,+1 чи 0). Jul 16 '17 at 20:30

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.