11

В літературі доволі часто можна зустріти дієслово в обох граматичних видах (аспектах):

 • приїздити — доконаному, коли йдеться про дію, яка повністю відбулася;
 • приїжджати — недоконаному, коли йдеться про відбування процесу у часі;

Наприклад, Микола Мозговий – «Край» (YouTube):

Приїжджайте в Прикарпаття,
Приїжджайте, люди добрі,
Завше будуть раді вам…

СУМ вважає основною формою приїжджати, у той час як приїздити — «див. приїжджати».

Словник Грінченка, навпаки, вважає основною формою приїздити, приїжджати відсутнє, приїзджати — «= Приїздити».

З морфологічної точки зору, заперечень нема: корінь -їзд- + суфікс -ж- і закінчення -ати.

З субʼєктивно-естетичної точки зору, обидва варіанти -ждж- і -здж- мені не подобаються. У повсякденному спілкуванні я намагаюся уникати цієї форми. Але не упевнений, чи мої побоювання мають підґрунтя.

Запитання: чи є питомим варіант «приїжджати» або «приїзджати»?

5
 • Обидва варіанти є питомо українськими. Але принагідно скажу дещо про формулювання питання: насправді "приїздити" — це теж недоконаний вид. Ось перший же приклад, який дає ГРАК: "Правда, ліхтарі ті запалювались тільки тоді, як або губернатор, або хто з губернських чиновників приїздив у город, а все ж таки — хай наших знають — і Голоп'ятий мав "освіщеніє"...". Це ж не "приїхав". Commented Apr 13 at 17:54
 • @BeBraveBeLikeUkraine, виправите?
  – Sasha
  Commented Apr 25 at 4:41
 • @Sasha, (1) я не дуже розумію, яким чином ГРАК supports the claim; Commented Apr 25 at 7:45
 • (2) наскільки мені відомо, запитання на цьому сайті тому і називаються, well, запитаннями, що вони можуть відтворювати помилкову думку їхнього автора. Яку, відповідно, виправляють у, well, відповідях. :) Ergo, не дуже зрозуміло, що і навіщо міняти у запитанні. Можливо, я коли-небудь знайду можливість написати відповідь, де будуть обґрунтування — можливо, з посиланнями на ГРАК. Commented Apr 25 at 7:45
 • @BeBraveBeLikeUkraine, я мав на увазі не суть запитання, а ту дрібну технічну неточність, що приїздити в ньому чомусь позначено як доконане. (Те, що воно недоконане, — це, по-перше, очевидно, по-друге, є в кожному словнику.)
  – Sasha
  Commented Apr 26 at 19:41

2 Answers 2

7

Українська мова

… коли поліські писарі 16–17 ст., відображаючи форми дієслова їздити та дощ, відтворювали рефлекс *zdj найрізноманітнішими (іноді навіть важко уявлювати, не те, що вимовлюваними: жд, жьдж, ждж, ждз, (з)дж, жч, жьч, ждч, жьдч, жджч) поєднаннями графем, то чому …

Причинки до історії української мови (Міхаель Мозер)

На увагу заслуговує псковський, смоленський і полоцький рефлекс сполук *stj, skj, sk’, zdj, zgj, zg’, а саме [š’k’], > J — та він, мабуть походить від šč, про що свідчить злиття sk’ і skj.

Вибрані праці (Павло Житецький)

… але в українській і білоруській мові є ще дж з того ж дj = церковнослов. жд, а також ждж із здj, напр.: приижджати, білор. прийажджаць. Залишаючи осторонь питання про відношення дж до жд, зауважимо, що жд, ждж є одна із давніх прикмет українського консонантизму.

Наукові записки

… мовах винико внаслідок перехідного помʼякшення і асимілятивно-дисимілятивних процесів, де в давніх сполученнях д + j, т + j, зд + j, ст + j палатальний за своєю природою j уподібнився після дзвінких до ж, а після глухих — до ш.

Таким чином, в українській мові ці фонетичні форми виникли в такий спосіб:

 • д + j > дж;
 • т + j > тш-ч;
 • зд + j > зджждж

Коротко

 • Сполуки здж і ждж є питомими. Про всяк, дж є одним звуком, глухим відповідником є ч. Якби записувати за македонською, було би умовне жџ.
 • Палаталізацією до зд є ждж або старіше здж, тобто -ж- не є зовсім суфіксом.
 • Різниця лише ві віці, від найстарішого: здj > здж > ждж. Тобто останній є найсучаснішим способом. Про всяк, говірки можуть мати інші варіяції розвитку, наприклад здj, тобто умовне приїздю.

Аби простіше сприймати ці сполуки, наведу до прикладу глуху і звичну пару:

простити — прощати, тобто прошчати

Тут -ати палаталізують і вказують на наворотність чи недоконаність.


Іще приклад, якщо не дуже охочі до дз, дж: раніше (до правопису 1960) деякі дієслова (переважно із закінченням -істи) мали наказовий спосіб із закінченням дж: розповідж, їдж, відповідж тощо.

0
2

Чергування приголосних в особових формах дієслова

Іноді при творенні або змінюванні слів виникає збіг двох приголосних, який важко вимовляється. Тоді, як правило, попередній приголосний уподібнюється до наступного. Український правопис містить наступні правила:

§ 16. Чергування Т із Ч; З із Ж; С із Ш; ЗД із ЖДЖ; СТ із Щ у першій особі однини дієслів теперішнього часу й майбутнього часу доконаного виду та в пасивних дієприкметниках перед суфіксом -ен-: крути́тикручу́, кру́чений; леті́ти — лечу́; ла́зити — ла́жу; коси́ти — кошу́, ко́шений; покоси́ти — покошу́, поко́шений; ї́здити — ї́жджу, ї́жджений.

§ 115.5 Зміни приголосних у дієсловах, дієприкметниках і віддієслівних іменниках
У дієсловах другої дієвідміни в першій особі однини приголосні д, т, з, с змінюються на дж, ч, ж, ш, а зд, ст — на ждж, щ: води́ти — воджу́, верті́ти — верчу́, вози́ти — вожу́, носи́ти — ношу́; ї́здити — ї́жджу, ви́мостити — ви́мощу.


Творення дієслівних форм від іменника ЇЗДА

Їхати - дієслово руху, що вказує на протяжність дії у певному напрямку. 

Їздити - вказує на повторюваність дії, яка означає необмежений рух.

enter image description here enter image description here За характером закінчень в 3 ос. множини теперішнього часу, дієслово "їхати" належить до I дієвідміни, а дієслово "їздити" - до II дієвідміни.


Творення доконаного виду дієслова

Доконаний вид дієслова утворюється одним із трьох способів:

 1. За допомогою префікса, який додається до дієслова недоконаного виду: вчитись - навчитись, чути - почути, готувати - приготувати.
 2. За допомогою зміни суфікса або кореня дієслова недоконаного виду (що може вплинути на відмінювання дієслова): зустрічати - зустріти, збирати - зібрати, повертати - повернути, забирати - забрати, замовчати - замовкнути.
 3. В деяких випадках для завершених та незавершених дій вживаються дієслова з різною основою: говорити - сказати, брати - взяти, ловити - спіймати.

Приїхати має форму I дієвідміни доконаного виду.
Приїздити має форму II дієвідміни недоконаного виду.

Дієслова недоконаного виду мають форму теперішнього, минулого і майбутнього часу. Дієслова доконаного виду вживаються лише у минулому та майбутньому, але зовсім не бувають у теперішньому.

enter image description here enter image description here

9
 • Це Український правопис останньої редакції, додав посилання у відповідь. До речі, а чому ви переконані що "приїздити" має саме форму доконаного виду? Попереднього дописувача замінусували. Його допис і справді слід оформити як треба, але де він помилився? Commented Apr 14 at 21:30
 • 1
  (1) Дякую за вказування джерела. :) (2) Ні, я не упевнений, але інтуїтивно так здається. Ваша відповідь переконує в іншому, це змушує мене замислюватися, і я за це вам вдячний. (3) Замінусували, певно, за не ретельне оформлення, за безпідставні твердження (== відсутність джерел) і за те, що відповідь не додає принципово нового порівняно з наявними відповідями. Я намагався із цим явищем боротися, але карколомно програв. ;) Commented Apr 14 at 22:34
 • @RomanMikhol, дописувач Maksym Kozub має рацію: приїздити — це недоконаний вид. Я можу Вас попросити виправити це у Вашій відповіді?
  – Sasha
  Commented Apr 25 at 4:49
 • @Sasha, я лише "за" покращення якості відповіді. Commented Apr 27 at 13:20
 • @RomanMikhol, Ви маєте на увазі, що виправите пізніше, чи Ви маєте на увазі, що дозволяєте мені виправити? Я просто не певен, що доречно буде виправляти мені, бо це змінить навіть суть/висновок відповіді, але, якщо бажаєте, можу спробувати.
  – Sasha
  Commented Apr 29 at 3:46

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.