4

Як перекласти вигук "но-но-но"? Навіть не знаю як у словниках шукати.

Приклад використання російською:

Но-но-но, нельзя так делать!

 • Що він означає на вашу думку? – Artemix Jun 14 '17 at 17:15
 • 1
  На жаль, ми не можемо цього знати без контексту. Окрім того, автор не продемонстрував спробу відповісти на запитання самостійно. – bytebuster Jun 14 '17 at 21:47
 • 1
  Теж мінусую запитання. Але, якщо я правильно розумію значення "но-но-но" (застереження від якоїсь дії), то може бути цур-цура 1, 2 або цур 1 – Oksana Gubrenko Jun 15 '17 at 11:58
 • 2
  @БорисвітНежурбіда, якщо не можна довести, існує чи не існує відповідь на запитання, то, відповідно, неможливо і відповісти у форматі StackExchange. Вимога щодо attempt to own research вигадана не нами, а спільнотою SE протягом багатьох років. Це (1) дозволяє обмежити контекст, без якого відповісти неможливо; (2) дозволяє уникнути балаканини у коментарях стосовно того, що́ саме мав на увазі автор, і (3) продемонструє повагу автора запитання до часу і зусиль інших користувачів. Бо якщо ОП навіть полінувався пошукати відповідь, то чому це мають робити інші? – bytebuster Jun 15 '17 at 14:24
 • 2
  @bytebuster Я запустив пошук у Гугл і не знайшов там відповіді. Можливо є досконаліші способи пошуку, які відомі людям більш освіченим у мовному плані, але я гадаю, що це більше запитання на готові знання, бо пошук відповіді на таке запитання в інтернеті дуже складний. – Борисвіт Нежурбіда Jun 15 '17 at 15:45
2

Усе геніальне - просте. Відкриваємо словник і читаємо:

// Уживається для застереження від якої-небудь дії. — Давай сюди, спробуєм розгадати твою шифровку... — Ні, ні, ні! — схопилася Тоня і, притискаючи листа до грудей, майнула від товариства (Олесь Гончар, Тронка, 1963, 18);

Взагалі, фраза скрізь однакова. Ось англійською:

Rapid negative response to questioning.

She quickly denied my questioning with No, No, No ... must have been a touchy subject.

| improve this answer | |
0

Додам, що навіть не обов'язково перекладати, адже в українській мові можна вживати "но":

Уживається при вираженні застереження від чого-небудь.

І приклад із СУМу:

Аниця хотіла говорити, та піп не дав: — Но, но, — сказав, — не ляпай

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.