4

Як правильно:

 1. Лимони - це кислі фрукти
 2. Лимони - це кислий фрукт
 3. Лимон - це кислі фрукти
 4. Лимон - це кислий фрукт

Чи ці вирази взаємозамінні?

4

Правильно:

Лимони — це кислі фрукти.
Лимон — це кислий фрукт.

Щодо взаємозамінності:

 • В більшості випадків, особливо для енциклопедій, є взаємозамінними.
 • Коли важливий контекст (наприклад, тільки цей лимон) не є взаємозамінними.

Український правопис ¬ § 121. Тире (—)
3. Перед це (це є), оце, то, ось (це) значить, якщо присудок, виражений іменником у називному відмінку або неозначеною формою дієслова, приєднується за допомогою цих слів до підмета:

 • Гетьман, може, як ніхто інший знав, що любити Україну — це найперше захистити її надійно від усіх ворогів (Лупій).
 • Класична пластика і контур строгий,
  І логіки залізна течія —
  Оце твоя, поезіє, дорога
  (Зеров).
 • Зернина — то життя у сповитку (Кащук).
 • Серце чисте співця —
  То ранкової відблиск роси
  (Ющенко).
 • Гармонійне злиття ідеї з художньою формою, в яку вона обрана, — ось формула ідеального твору мистецтва (Дрозд).
 • Жити мені без праці — значить не жити (Павличко).

Цебто структура „слово-тема — опис до нього“;
Тому наступні (інші) варіанти неправильні, бо опис є неузгодженим до підмета:

Лимони — це кислий фрукт.
Лимон — це кислі фрукти.

Подібне можна використовувати коли є:

Метафора чи на штиб цього

Сміле слово — то наші гармати,
Світлі вчинки — то наші мечі
(Грабовський).

Іменник підмета має лише множину чи однину

Двері — щитова конструкція та її облаштунки (коробка), що перекриває чи звільняє отвір в стіні, який використовується для проходу (входу — виходу) (Вікіпедія).


Ну й (необовʼязковий) типографічний нюанс: дефіс й тире.

| improve this answer | |
 • 1
  Я б ще додав, що «лимони — це кислий фрукт» та «лимон — це кислі фрукти» неузгоджені і в загальному випадку так не кажуть (хіба що у випадках, коли назва фрукта має лише однину/множину). – Sasha Jul 18 '17 at 11:45
 • Слушне зауваження, бо це краще за „подібним чином“. – stegetsj Jul 18 '17 at 12:12
 • Дякую за відповідь! От мені вдалося знайти твердження про узгодження в числі підмета з присудком, але в прикладах тільки дієслівні, а іменних нема. – ata_zh Jul 18 '17 at 12:37
 • @ata_zh, чесно кажучи, не знаю, де можна знайти підтвердження для цього. По-моєму, це банальна логіка: в лівій і правій частині має бути те, що ми співставляємо. У випадку «сміле слово — то наші гармати» ми кажемо що сміливе слово виконує таку роль, як гармати в війську (а не одна гармата; інакше можна було сказати «сміле слово — то наша артилерія»). Але у випадку фруктів, ІМХО, немає сенсу робити зіставлення одного до багатьох (чи багатьох до одного); хіба що у випадку граматичної обмеженості слова («пліснява — то грибок, дріжжі — то грибок»). – Sasha Jul 18 '17 at 15:37

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.