9

I want look statistic of modern Ukrainian words derived from each language group.

I tried look for this, but I can't find. I met only this resources:


Є бажання поглянути на приблизні статистичні дані, що складаються з процентів чи кількості, походження слів у сучасній українській мові.

Я намагався віднайти це, але ніяк не вдається. Натомість я натрапив на:

1 Answer 1

8

You can find some information here: Словник іншомовних слів. See section За мовами походження.

Про словник

Тлумачний словник іншомовних слів містить науково-популярне пояснення слів чужомовного походження з наведенням їх українського відповідника і синонімічного ряду.

Наразі у «Словнику» 20293 статті, котрі охоплюють термінологію з найрізноманітніших сфер. Усі словникові статті містять етимологічну довідку (див. список скорочень) і вказівку на область застосування чи вживання терміну. Ви можете переглянути статті «Словника» в алфавітному порядку, за мовою походження або знайти тлумачення певного терміну через форму запиту.

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.