11

Працюю з перекладом статті щодо програмування комп'ютерної графіки.

Є таке поняття в літературі - multiple lights

Воно значить, що є декілька джерел світла, які освітлюють якусь поверхню. Не можу знайти якийсь адекватний варіант перекладу даного словосполучення. Є варіант множинне світло, але якось вухо ріже.

От як це виглядає: enter image description here

3
 • Як щодо "більш, ніж одне світло"?
  – Zhenya
  Commented Jun 5, 2017 at 17:31
 • 1
  Як щодо полівекторне/багатовекторне світло? Commented Jun 10, 2017 at 19:50
 • Дякую, але багатовекторне світло якось ускладнює розуміння того, що це за таке світло. Commented Jun 30, 2017 at 9:23

3 Answers 3

6

Відмінювання множини до світло тут. Варіанти перекладу multiple тут.

 • Декілька світл - не підходить, бо світл може бути 1000 і більше;
 • Багато світл - не підходить, бо світл може бути лише 2;
 • Комбінація світл - хотілось би питоміше слово;
 • Складене світло - це може позначати зовсім інше поняття;
 • Множинне світло - гм... подібно до множинне спадкування.
6
 • Декілька світл -> Декілька джерел світла!
  – Gluttton
  Commented Jun 8, 2017 at 7:14
 • @Glutton хочеться уникнути додатквого слова, коли з контексту зрозуміло про що йдеться
  – Yola
  Commented Jun 8, 2017 at 7:21
 • Згідно словників англійської мови (оксфорського ), макмілановського та мерріем-вебстерового) light не лише світло, а й джерело світла. Тому "Декілька джерел світла" цілком прийнятно, як на мене, хоча і не так лаконічно як в оригіналі. Можно вигадати конструкцію типу "Багатоджерельне світло/освітлення"
  – Odmin
  Commented Jun 8, 2017 at 11:23
 • @Odmin я з вами згоден щодо перекладу, але тут те, що йдеться про джерела світла зрозуміло з контексту.
  – Yola
  Commented Jun 8, 2017 at 11:27
 • @Yola, фокус в тому, що в данному випадку це ще й назва розділу, тобто читач бачить назву але не бачить контексту.
  – Odmin
  Commented Jun 8, 2017 at 11:46
11

Можливо "складне (комплексне) освітлення". Судячи з кількох статтей multiple lights - це програмування освітлення сцени/об'єкта масивом джерел світла. Причому інтенсивність, тип та положення цих джерел у масиві, здається, нічим не обмежується.

3
 • 1
  Ласкаво просимо до сайту Ukrainian Language.SE! Будь ласка, завжди додавайте до ваших відповідей посилання на поважні джерела. Відповіді, які базуються лише на особистій думці авторів, не заохочуються, тому що вони є запрошенням до спростувань (також голослівних). Commented Jun 6, 2017 at 14:20
 • Це словосполучення реально використовується: «Піднявши горизонт і застосувавши складне освітлення, автори подали зображення контражуром на тлі неба» [1], «Ще одним важливим моментом є комплексне освітлення кухонної зони» [2] — хоча частина використань щодо встановлення реальних джерел світла, а не комп'ютерної графіки, але, як на мене, це не має значення (тим паче, що деякі вжитки, здається, саме про графіку, хоч і не комп'ютерну). Тому це найкраща відповідь, як на мене.
  – Sasha
  Commented Sep 28, 2017 at 6:56
 • Спочатку я хотів прокоментувати, що "multiple lights" з мого досвіду не сталий вираз/термін в англійській літературі і зазвичай є просто вичерпною назвою для розділу з довідників, але "складне освітлення" і "комплексне освітлення" дійсно звучать як типові інженерні терміни (та ж форма, що і "складне випромінення", "складний рух") що описують багатокомпонентні системи.
  – Pavlus
  Commented Jul 20, 2020 at 16:10
4

Думаю перекладати потрібно не як світло, а саме як освітлення - це трохи різні речі. Освітлення з кількох (двох, трьох чи більше - потрібне вказати) ракурсів. Слово ракурс звичайно ж іншомовного походження, але цілком вжитнє у вкраїнській мові. Можна також перекласти як освітлення із кількох джерел... цілком українське, але здається не зовсім точно передає зміст.

1
 • 1
  Автор перекладає статтю з компʼютерної графіки. Це означає, що відповідь має містити пояснення, чому саме цей варіант підходить авторові запитання. Наприклад, підійшли б посилання на те, як цей термін використовують інші статті з компʼютерної графіки. Або на загальні словники української мови. Commented Jun 5, 2017 at 19:38

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.