4

Треба перекласти "power series solution". Можна сказати розв'язок у вигляді степеневого ряду, але це досить розтягнуто, хотілось би мати стисліший переклад. Я думав на розв'язок-степеневий ряд. Але це сприймається як два слова, а мені потрібно, щоб це було наче одне складне поняття. Як тут бути?

Що треба перекласти: "Power series solution of differential equations".

4
 • Степеневорядний розв'язок? Мабуть, це вже занадто:)
  – Yola
  May 31, 2017 at 7:57
 • а чому взагалі потрібно скорочувати? Розв'язок у вигляді степеневого ряду - цілком коректна та зрозуміла відповідь.
  – Kvaz1r
  May 31, 2017 at 14:04
 • @Kvaz1r науковці тяжіють до коротких назв, і мова, яка надасть їм такі має більше шансів на використання.
  – Yola
  May 31, 2017 at 14:21
 • Як математик, дозволю собі не погодитися з тим, що у математиці тяжіють до коротких назв, бо так можна взагалі загубити зміст. Тут потрібна точність. Взагалі-то, можна слово розв'язок відкинути і використати степеневий ряд або степеневе розвинення. Або 1) ряд за степенями x-x_0; 2) ряд Тейлора 2) ряд Маклорена 3) ряд Лорана. Але насправді усе залежить від змісту. Дайте усе речення. May 31, 2017 at 18:23

1 Answer 1

2

Найстисліший варіант: ряд розв'язку диференційного (чи диференціального) рівняння. Звісно це підходить у випадку, коли точно зрозуміло, що мова йде про степеневий ряд. Справа в тому, що в українських математичних текстах іменник „ряд“ часто не уточнюють прикметником степеневий, якщо це випливає зі змісту. В англійських таке рідко буває, бо series має значно більше значень, ніж наше слово ряд. Мені здається, що це якраз ваш випадок. Бо у вигляді рядів Фур'є шукають розв'язки рівнянь з частинними похідними. А тут, здається, звичайне дифрівняння. Інші варіанти: степеневий ряд розв’язку диференційного рівняння, степеневе розвинення розв’язку диференційного рівняння, розклад у ряд розв’язку диференційного рівняння, розвинення у ряд розв’язку диференційного рівняння. На жаль, у вашому випадку слово „розв'язок“ не викинеш, бо текст буде зовсім незрозумілим.Також можна вжити тейлорівський ряд чи маклоренівський ряд розв'язку.

Отже, найкоротшими є два варіанти: ряд розв'язку або трішки довший - розклад у ряд розв'язку. Такі новотвори „рядовий розв'язок“ чи „розв'язковий ряд“ будуть незрозумілими.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.