6

Як на мене слово "вогненебезпечно" — калька з російської і до того ж досить недолуга через збіг "нене" всередині слова.

Чи є якийсь синонім, який можна було б писати на парканах навколо місць із небезпекою пожежі (газові споруди, автозаправки і т.і.)?

Worldwidedictionary пропонує такі синоніми до слова "вогненебезпечний": легкозаймистий, займистий, палахкий. Але як можна повідомити присутніх, що в певному місці не треба користуватися відкритим вогнем, при цьому уникаючи використання слова "вогненебезпечно"?

7
 • 1
  Пожежонебезпечний? May 30, 2017 at 13:40
 • Це вже краще (хоча б -нене- не стирчить), але наскільки взагалі такі кентаври властиві українській мові?
  – Artemix
  May 30, 2017 at 13:43
 • 2
  Потребує поглибленого дослідження і, мабуть, переформулювання запитання) Це перше, що спало на думку. По-перше, дійсно, без не-не. По-друге, більш широке в контекстуальному застосуванні. Тобто, пожежонебезпечними можуть бути як речовина, так і ситуація, період тощо, на противагу легкозаймистому, наприклад. May 30, 2017 at 14:08
 • 1
  Може спробувати замінити слово "небезпека" на схожий синонім "загроза"? Наприклад, вогнезагрозливий, вогнева загроза, вогнезагрожений.
  – Bohdanko
  May 31, 2017 at 22:47
 • 2
  Або використовувати два слова, наприклад, "ризик займання", "ризик пожежі"
  – Bohdanko
  May 31, 2017 at 22:49

1 Answer 1

4

ВОГНЕНЕБЕЗПЕ́ЧНИЙ, а, е. Небезпечний щодо пожежі; легкозаймистий. При поводженні з бензином необхідно пам'ятати, що він дуже вогненебезпечний (Підручник шофера.., 1960, 323).

Окрім СУМ, це слово знаходимо й на Українському лінгвістичному порталі Українського мовно-інформаційного фонду НАН України та у нормативних документах - сайт ВРУ.

У СУМ вогненебезпечний тлумачиться через небезпеку щодо пожежі або легкозаймистість.

ЛЕГКОЗАЙМИ́СТИЙ, а, е. Який легко займається. Облицювання печей листовою сталлю обов'язкове в приміщеннях, де в повітрі можуть бути легкозаймисті гази (Довідник сільського будівельника, 1956, 456).

І хоч через тлумачення вищезгаданих синонімів це неочевидно, але з прикладів вживання (через Google пошук) можна дійти висновку, що легкозаймистий, як і займистий і палахкий, має вужче значення, адже може стосуватися речовини, матеріалу, предмету тощо, в той час як вогненебезпечний має ширші контекстуальні можливості, бо також може характеризувати ситуацію, період, роботи, бізнес і т.і.

Спробуємо підібрати синоніми, враховуючи побажання автора запитання та орієнтуючись на значення самого слова вогненебезпечний, яке пояснюється як небезпечний щодо пожежі.

Перше, що спадає на думку, це, звісно, пожежонебезпечний. І хоч цього прикметника немає в СУМ, та він є на Українському лінгвістичному порталі Українського мовно-інформаційного фонду НАНУ.

Окрім цього, пожежонебезпечний - у досить широкому загальному вжитку (згідно з Google search), а також закріплений у нормативних документах сайт ВРУ.

Як варіант можу запропонувати вибухонебезпечний (зрозуміло, тільки в певному контексті), що теж можна знайти на Українському лінгвістичному порталі Українського мовно-інформаційного фонду НАНУ. Вживання також підтверджується результатами пошуку Google та нормативкою на сайті ВРУ.

Стосовно власне складних слів, то, щоб не обтяжувати відповідь, зазначу, що такий спосіб словотворення цілком характерний для української мови. Таким чином утворюються майже усі частини мови, хіба що окрім дієслів. Правопис містить цілий розділ, присвячений складним словам. Зустрічаються й значно кострубатіші й менш милозвучні утворення, аніж вогненебезпечний :) Наприклад, в нормативних документах (сайт ВРУ) досить розповсюджений складний прикметник вибухопожежонебезпечний.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.