13

Until recently I have had no doubt that the right Ukrainian counterpart for questionnaire is опитувальник.

Опитувальник is widely used under Ukrainian business and legal context. There are 41 documents with the word опитувальник used disclosed under the search result at the web of the Verkhovna Rada of Ukraine.

E.g. The Resolution of the National Securities and Stock Market Commission on the Regulation on Conducting Financial Monitoring by Stock Market Participants uses опитувальник for a questionnaire for a client.

Other examples of the usage of the word опитувальник are official translations into Ukrainian of the Recommendation by the Commission 94/390/EC On Taxation of Small and Medium Enterprises and of the Statute of the Group of States on Counterterrorism Efforts etc.

Thus, опитувальник sounded absolutely natural to my ears.

Nonetheless, a couple of days ago I received a document by the Ministry of Infrastructure of Ukraine named запитувальник.

Having checked the usage of a new and unknown word with the web of the Verkhovna Rada of Ukraine I was surprised to find out it was indeed used, although only in one document by the Ministry of Health Protection, namely the Order on the Instruction on Clinical Trials of Medicinal Products (currently non-valid).

But I was even more astonished when I discovered neither of the two mentioned words in the Dictionary of the Ukrainian Language :)

Instead, there are two other words with a similar meaning:

ЗАПИТА́ЛЬНИК, а, чол. Зібрання питань на яку-небудь тему або з якої-небудь галузі знань і т. ін.; питальник.

and

ПИТА́ЛЬНИК, а, чол. Перелік питань з якої-небудь наукової теми, з певної навчальної дисципліни. До серйозних досягнень науки [діалектології], на жаль, поки що не можна віднести того важливого, що стосується укладання відповідних «питальників» (Розвиток науки в УРСР.., 1957, 83).

Moreover, the Dictionary of the Synonyms by Karavansky offers запитальник and питальник as synonyms to анкета.

Documents search at the VRU's web discloses 35 documents with the word запитальник and none with питальник.

So kindly advise on a dictionary, if any, to "legitimize" опитувальник and/or запитувальник not only at the legal level but also at the linguistic one.

3 Answers 3

3

Наведені нижче джерела дать підстави стверджувати, що і "опитувальник", і "анкета" є допуститимими варіантами перекладу слова "Questionnaire".

 1. Слово "анкета" є у Словнику і має таке визначення:

АНКЕ́ТА, и, жін. Бланк установленої форми для запису в ньому певних біографічних та інших відомостей.

 1. І "опитувальник", і "анкета" вживається у схожих контекстах: "формувати Анкету клієнта", "зазначені в опитувальнику клієнта" у документі за першим посиланням із запитання — Regulation on Conducting Financial Monitoring by Stock Market Participants.

 2. "Анкета" вживається в вікіпедії при описі методології опитування і загалом зустрічається там 23 рази. Там же 2 рази згадується і "опитувальник", і жодного разу не згадується "запитувальник". Також у якості україномовної версії статті "questionnaire" вікіпедія пропонує саме анкетування.

Google Translate також надає "анкета" як варіант перекладу "questionnaire".

2
 • Анкетування - це метод, між українською і англійською вікіпедіями не повна відповідність.
  – Yola
  Nov 9, 2017 at 11:58
 • 1
  Пані Оксана шукає спосіб довести законність або зворотнє для вживання слів опитувальник і запитувальник в значенні questionnaire.
  – Yola
  Nov 9, 2017 at 12:01
1

Віктор Шапар, «Сучасний тлумачний психологічний словник: близько 2500 термінів», с. 296:

ОПИТУВАЛЬНИК — методики, що розробляють питання, на які клієнтові слід відповісти, або ж твердження, з якими він повинен погодитися або не погодитися. Розрізняються такі типи опитувальників: 1) відкриті; 2) закриті; 3) анкетні; 4) особистісні.

ОПИТУВАЛЬНИК АНКЕТНИЙ (опитувальник-анкета) — <…>.

ОПИТУВАЛЬНИК ВІДКРИТИЙ (опитувальник типу відкри­того) — <…>.

ОПИТУВАЛЬНИК ЗАКРИТИЙ (опитувальник типу закри­того) — <…>.

ОПИТУВАЛЬНИК ОСОБИСТІСНИЙ — <…>.

ОПИТУВАЛЬНИК ОСОБИСТІСНИЙ БАГАТОФАЗНИЙ МІННЕСОТСЬКИЙ (ММРІ) — <…>.

ОПИТУВАЛЬНИК ОСОБИСТІСНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ (Personal Orientation Inventory, POI) — <…>.

ОПИТУВАЛЬНИК РИС ОСОБИСТОСТІ — <…>.

ОПИТУВАЛЬНИК ТИПОЛОГІЧНИЙ — <…>.

«Словник української мови» у 20 томах:

КЛАСТЕРУВА́ТИ <…> Науковці кластерували дані опитувальника щодо дитячої грамотності (з наук. літ.).

Також «Словник української мови» у 20 томах має:

АНКЕ́ТА, и, ж. Опитний лист для запису в ньому певних відомостей. Дехто з наших літературознавців і критиків звертався до мене з листами і з анкетами, прохаючи в мене відповіді на різні питання про моє життя, працю і про інше (С. Васильченко); Комісар читав анкету. Вона була коротка і ясна, як і саме життя Андрія Голуба (В. Кучер); * Образно. Працювать, працювать, безумовно! Кожній хвилі нема ж вороття! Ні! Я зовсім іще не заповнив золотої анкети життя (В. Сосюра).

-1

Word "опитувальник" is somewhat wrong and is underlined even in this field where I am writing, should be "опитувач". It is derived from verb "опитувати", but "запитувальник" is wrong as well :) and should be "запитувач" - this word is derived not from a verb, but from a noun "запит" and should be translated as requestor. (not totally sure on this, because my English is pretty basic...)

1
 • 1
  опитувач - це особа, а тут йдеться про документ.
  – Yola
  Jun 5, 2017 at 20:27

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.