3

Покажчик оригіналу серед інших містить такі елементи:

 • heap
 • heap property
 • heap ordering

відповідно всі ці елементі ідуть поруч і це зручно. Якщо перекласти як:

 • купа
 • властивість купи
 • впорядкування купи

то логічно пов'язані елементи розносяться на декілька сторінок, що незручно для читача. Поки що робимо так:

поточний варіант

Варіанти з комою: властивість, купи і впорядкування купи мають таку ваду, що в елементі покажчику кома зустрічається двічі і це може збивати з пантелику читача.

Які ще є варіанти з купою на початку?

5
 • 2
  Я правильно розумію, що головна проблема — алфавітне упорядкування у покажчику? Бо навіть англійською алфавітне упорядкування не завжди можливе, і для цього умні люди видумали indexterm/primary та indexterm/secondary. May 25, 2017 at 13:30
 • @bytebuster гм.. тобто буде щось на кшталт \index{купа/властивість!підтримка}? Непогано.
  – Yola
  May 25, 2017 at 13:35
 • Так. Мається на увазі, що одне діло — коли терміни містять спільне слово (e.g. купа, властивість купи, впорядкування купи) — там можна гратися порядком слів; а інше діло, коли ви повинні повʼязати терміни, які подібні за смислом, але різні семантично (e.g. тварини, коти, собаки). May 25, 2017 at 13:48
 • 1
  Offtopic: до речі, той heap ще перекладають як «стіс» і «піраміда». Хоча «стіс» («стос») паралельно використовують як відповідник «стеку» — тож не факт, що варто його брати (а «купа» і «піраміда», здається, недвозначні).
  – Sasha
  May 25, 2017 at 15:43
 • 1
  @Sasha Так, але бачу причин віддавати перевагу перевагу піраміді перед купою
  – Yola
  May 25, 2017 at 16:12

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy