8

В російській мові "приобрести" (док.) - "приобретать" (недок.)

В українській "придбати" (док.) - ???

Будь ласка, якщо це можливо, надайте у відповіді посилання на лексикографічні джерела (словники), що фіксують відповідне дієслово.

1
 • 3
  Набувати 1. Ставати власником 2. Набирати чого-небудь, здобувати щось (про ознаку, якість і т. ін.)
  – Artemix
  May 23, 2017 at 15:22

1 Answer 1

3

Придбавати є граматично правильною формою, разом із усіма її відмінюваннями як-то придбаваю, придбаваєш, придбаває, придбаваємо, придбавають.

 1. Власне, назва статті на СУМ-11 — придбавати.

  Під час екскурсій школярі, як правило, збирають багатий матеріал для майбутніх тематичних вечорів, придбавають репродукції окремих картин — Мистецтво, 1, 1969, 37);

  Щоправда, багато хто критикує СУМ за занадто велику кількість русизмів, які прийшли до української під час совєцької окупації.

 2. Тому ось поважне джерело: Словник Грінченка (Словарь украинского языка, Кіевъ, 1909, т. 3):

  Придбавати, -ва́ю, -єш, сов. в. придба́ти, -ба́ю, -єш, гл. Пріобрѣтать, пріобрѣсть.
  Се придбавають у Бога собі ласки, даючи милостину. — Волч. у.

 3. У Грінченка також є такий варіант:

  Приобріти, -рію, -єш, гл. = придбати.

  Напевно, мається також на увазі недоконана форма приобрівати, але я не знайшов свідчень на продовження цієї думки.

 4. Словопедія містить кілька синонімів слова придбавати, але варто зауважити, що усі вони не є повними синонімами. Наприклад, не підходять варіанти виду «купувати», тому що, з юридичної точки зору, «придбання» може бути не лише методом купівлі (подарунок, спадщина тощо).


Чтиво

 • Отут кілька користувачів обіцяли «зʼїсти власну шляпу», якщо хтось надасть посилання на поважний словник, який містить слово «придбавати». :)
2
 • Треба пошукати підтвердження, але з практики можу сказати, що придбавати і купувати - це дійсно синоніми в юридичному розумінні в Україні. А більш загальне слово - набуття (права власності) як в результатіі купівлі(придбання), дарування, за спадщиною, так і з інших підстав. May 23, 2017 at 17:23
 • 1
  ЦКУ. Ст. 118.ч.2. "Господарське товариство, яке придбало або іншим чином набуло ...". Ст. 195 ч.1 3) "похідні цінні папери, механізм розміщення та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж ...". Ст. 362 ч.3 "Якщо бажання придбати частку у праві спільної часткової власності виявили кілька співвласників, продавець має право вибору покупця". ГКУ. Ст. 251 ч.1 "придбання чи набуття будь-яким іншим способом у власність" тощо. May 24, 2017 at 6:42

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.