5

Перекладаю статтю з комп'ютерної графіки. Розумію суть речення і можу його перекласти, але не знаю як правильно це зробити для цього словосполучення - necessarily desirable. Як зазвичай воно перекладається на українську?

Воно знаходиться в контексті такого речення:

Відкидання невидимих поверхонь, коли об'єкт є прозорим, is also not necessarily desirable.

necessarily desirable - перекласти як "обов'язково бажаним"?

1 Answer 1

3

Necessarily може перекладатися не тільки як обов'язково, вимушено, а й як безумовно, неодмінно.

Отже, necessarily desirable може бути, залежно від контексту, безумовно бажаний або неодмінно бажаний, що досить милозвучно, мені здається.

Утім, слід зауважити, що із запереченням, як у прикладі автора, necessarily перекладається саме як (не)обов'язково.

Отже, я б переклала is also not necessarily desirable як теж необов'язково є бажаним: Відкидання невидимих поверхонь, коли об'єкт є прозорим, теж необов'язково є бажаним.

Лінгвісто

Lingvo Online

Мультитран

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.