11

Маю наступну фразу: The Gentoo Handbook effort, схиляюсь до варіанту: "Настільна книга Gentoo", але можливо є якісь більш власне українські варіанти?

8

Слово "Handbook" - означає "посібник" або "довідник". Я би переклав дану фразу як "Посібник користувача Gentoo" або "Спроба написати посібник користувача Gentoo"

| improve this answer | |
5

оскільки це саме handbook effort, то можливо сенс можна передати наслідуючи Кобзаря і перекласти як "Захалявна книжечка про %Subjectname%"

| improve this answer | |
  • "Захалявна книжечка" — не надто пасуватиме до офіційної технічної документації. – Anton Linevych Feb 9 '17 at 11:45
  • Я відштовхувався від того, що Handbook - це такий стислий довідник по певній темі, який завжди під рукою. А effort підкреслює намагання його скласти, певну недовершеність – chizh Feb 9 '17 at 12:11
  • 3
    @AntonLinevych Трошки гумору не завадить. От і приклади - The UNIX Hater’s Handbook, Mr. Bunny's Guide to ActiveX, Pretending to know javascript – Yola Feb 9 '17 at 12:59
  • 2
    @Yola також зустрічаеться Learn you %topic% for a greater good. але саме офіційність дійсно контрастує з інтимністю захалявної книжечки – chizh Feb 9 '17 at 13:18

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.