13

Питання стосується як контексту електронного листування, так і (менш формального) спілкування на форумах.

Чи є якийсь "офіційний" український відповідник до латинського post scriptum?

Поки схоже, що єдиного варіанту немає, а ті, що є, між собою не дуже узгоджуються:

 • подекуди (тут, тут і тут) агрументується вживання абревіатури P.S. латинкою;
 • також інколи вживається абревіатура З.І. (набір P.S. кирилічною розкладкою);
 • власне post scriptum може й просто транслітеруватись, але в одне слово;

Російською мені траплялась пара конструкцій к слову та ещё к слову у перекладі "Володаря Перснів" від В. С. Муравйова та А. А. Кистяковського.

1
 • 2
  Використання З.І. - це така собі мовна гра, накшталт імітації одруків, коли палець зіскакує із клавіші Shift через емоції: "Неймовірно !!!111одинодин", але у разі "З.І." це "хотів надрукувати P.S., але забув переключити розкладку". Тобто в жартівливому листуванні можна використовувати, але не можна у офіційному листуванні.
  – Artemix
  May 22, 2017 at 11:04

3 Answers 3

8

В неформальному електронному листуванні, коли я вже встиг відправити повідомлення, яке не маю змоги або бажання редагувати, але до змісту якого хочу щось додати (так, щоб воно логічно сприймалося частиною того ж повідомлення, незважаючи на те, що формально нею не є), я б уживав «навздогін»

Ось декілька прикладів:

Може скластися враження, що це дещо інше — адже ми пишемо новий лист навздогін попередьому, а не додаємо забуті думки в кінці першого листа. Але електронні засоби зв'язку стирають ці межі (час доправлення листа мізерний, найчастішою причиною не моментального отримання адресатом думок відправника є те, що сам адресат читає листи не відразу, а не термін доправлення, тому при відправленні другого листа відразу за першим висока ймовірність, що адресат прочитає їх одночасно; якщо ж перший лист ще не відправлено, то об'єктивної причини писати постскриптум і немає, бо можна просто логічно вклинити забуту інформацію у відповідні фрагменти листа, а не додавати її постскриптумом у кінці). Крім того, «навздогін» використовують і при написанні в кінці першого листа:

В останньому прикладі «P.S.» і «навздогін» фактично дублюють (чи підсилюють) одне одне. По-моєму, це необов'язково і достатньо лише одного з них:

<…>

Навздогін: <…> — це аналог «P.S.»

І ще: <…> — це аналог «P.P.S.»

Що, звісно, не виключає можливості використання інших варіантів або комбінації.

7

«Постскриптум» є словниковим словом:

Хоча лише це одне не означає, що воно є найкращим варіантом.

4

Погоджуюся з відповіддю Олександра - можна вживати слово "Посткриптум" (також знаходимо це слово на Вікіпедії).

А ось цей перекладач із сайту Словенія пропонує ще й варіант "епілог". Однак як на мене не завжди "P.s." можна замінити цим словом.

Словотвір пропонує:

 • Післямова (буде заміняти "посткриптум" у тих же випадках, що і епілог)
 • Післяпис
 • Заріч

У словнику синонімів бачимо слова "приписка" ("Те, що дописане до якогось тексту, до раніш написаного") та "припис" (Те, що дописане до якогось тексту; приписка. Вона відірвала той клаптик листа, де був припис до неї, й сховала його).

Жирним шрифтом виділив ті варіанти, які мені сподобалися найбільше.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.