10

Цікавлять усталені вирази, що дозволяють описувати географічну віддаленість якогось об’єкта. Спіймала себе на думці, що не можу легко передати українською англійський вираз in the middle of nowhere.

Варіанти, які спали на думку:

 • Богом забуте місце
 • серед степу(тут дещо менш метафорично, бо справді йдеться про подію у степу, тут також степова географія має місце)

Перший варіант мене не дуже влаштовує, бо а) згадується бог і б) потенційна забутість кимось місця не обов’язково означає його віддаленість. Другий же варіант наприклад буде дуже недоречним при описі якогось віддаленого гірського села, де степу й близько немає.

2
 • 4
  Як щодо край світа? May 21, 2017 at 18:30
 • 1
  Ще є дуже колоритне галасвіта. 1 2 Jul 26, 2017 at 14:01

2 Answers 2

7
 1. далеко на rozum.org.ua

(на великій відстані від кого-, чого-небудь) на краю світу (світа); не близький світ; близький (близенький, діал. блигий, блигомий) світ, ірон.; близька сторона; у тридев’ятім (у тридев’ятому, у тридесятому, у якомусь) царстві, нар.-поет., за тридев’ять (за сім, за тридесять) земель, нар.-поет.; за горами й долами, нар.-поет.; морем (за морями); за горами; (у глухому, необжитому місці, груб., фам.) у чорта на болоті (на куличках); у чорта (у дідька) в зубах (на рогах); (в суворих необжитих краях, ірон.) де козам роги правлять (утинають); де Сидір козам роги править; де волам роги правлять, а кіз кують підковами; (у найвіддаленіших краях, нар.-поет.) куди ворон і кісток не заносить (не занесе, не донесе, не доносив); де Макар телят пасе (не пас); куди (де) Макар телят не ганяв (не гонить); (так далеко, скільки можна бачити) скільки (куди, доки) око (зір) сягає (дістає, загляне, огляне, сягне, охоплює і т. ін.): скільки ока.

 1. «у чорта на болоті» значення на dovidka.biz.ua
 • на краю світу;
 • не близький світ;
 • у тридев’ятім (у тридев’ятому, у тридесятому, у якомусь) царстві,
 • за тридев’ять (за сім, за тридесять) земель,
 • за горами й долами, за горами;
 • у чорта (у дідька) в зубах (на рогах);
 • де козам роги правлять (утинають);
 • де Сидір козам роги править;
 • де волам роги правлять, а кіз кують підковами;
 • куди ворон і кісток не заносить (не занесе, не донесе, не доносив);
 • де Макар телят пасе (не пас);
 • куди (де) Макар телят не ганяв (не гонить).
2

За тридев'ять земель, за тридесят земель, у тридесятому царстві тощо, де дідько 'надобраніч' каже, в чорта на кулічках (не знаю, що таке кулічки, щоправда:))

2
 • Додайте будь ласка посилання на словники, де є ці слова, або де є приклади використання, бо без посилань відповіді вважаються на цьому сайті неповноцінними. Подробиці тут.
  – Artemix
  May 22, 2017 at 15:44
 • @Artemix, джерело — українські народні казки :)
  – Solomiya
  May 22, 2017 at 16:35

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.