4

Навіщо в цьому реченні кома перед чи?

Деякі легенди свідчать, що іноді від того, чи зможе людина дати правильну відповідь на загадку, залежало її життя.

1
  • 5
    -1: Це запитання не свідчить про те, що автор зробив спробу відповісти на запитання власноруч. Ми також нічого не знаємо про джерело, де був знайдений цей фрагмент. Наприклад, це міг бути просто одрук. Але у даному випадку йдеться про підрядне речення, яке позначене комами на початку і в кінці. May 19, 2017 at 9:01

1 Answer 1

6

Опустимо першу частину речення (до першої коми) для легшого розуміння самої проблеми. Речення, яке залишилося — складнопідрядне з'ясувальне, бо дві граматичні основи (головна — життя залежало, залежна — людина зможе дати) поєднані сполучником підрядності "чи", а до підрядної частини, що стоїть всередині головної, можна поставити запитання "від чого?".

Отже, підрядна частина складнопідрядного речення виділяється комами.

1
  • Поправив кирилицю у дописі. І ласкаво просимо до сайту Ukrainian.SE! Jun 10, 2017 at 4:35

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.