9

Як перекласти "each and every".

Англомовні використовують each для окремих елементів у групі чи списку з двох чи більше елементів. Це часто схоже за значенням на every, але every використовується для покликання до групи або списку з трьох і більше елементів.

Я поки що придумав тільки всяк і кожен.

РЕД: Хотілось би перекласти, наприклад, таке:

 • each and every time,
 • each and every one,
 • each and every day.

Можуть бути інші варіанти, питання - загальне.

3
 • 6
  Для всіх і кожного3,000,000 посилань
  – bytebuster
  May 18 '17 at 11:54
 • 1
  Чи можете ви навести приклад в якому українському реченні ви бажаєте використати "each and every"?
  – Artemix
  May 23 '17 at 11:04
 • Підтримую версію Vitaly Zubkov щодо підсилення сенсу слова "кожний". Each and every day можна в такому разі перекласти як "Кожного Божого дня", "each and every one" дещо кострубато як "буквально кожен з них". Щодо "each and every time" не маю версій.
  – Artemix
  May 26 '17 at 11:34
5

Пам'ятайте, що при перекладі не конче зберігається кількість слів.
Емоційне навантаження в українській мові часто передається суфіксами, тож можна використати слово кожнісінький, що має значення «кожний без винятку».

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.