2

Як називаються два боки диплома чи іншого документу?

enter image description here

3

1 Answer 1

6

Хоч мені не дуже подобається запитання, тобто відсутність спроб автора відшукати варіанти відповіді, втім.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 04 лютого 2014 року № 97 "Про затвердження технічних описів документів про освіту та вчені звання" - лицьовий бік (титульна сторінка) vs зворотний бік (текстуальна сторінка).

ТЕХНІЧНІ ОПИСИ документів про освіту, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій

І. Технічний опис свідоцтва про базову загальну середню освіту, що виготовляється на основі фотокомп’ютерних технологій

<..>

  1. Загальний вигляд лицьового боку (титульної сторінки) картки:

по периметру зроблено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки зеленого кольору;

у верхній частині картки розміщене зображення малого Державного Герба України, під ним посередині розташовано напис «УКРАЇНА» літерами зеленого кольору; нижче - напис «СВІДОЦТВО» літерами зеленого кольору, під ним - «про базову загальну середню освіту» літерами зеленого кольору;

під нижньою лінією рамки в правій частині картки зеленою фарбою надруковано вихідні реквізити: «Зам. № (рік виконання замовлення)».

  1. Загальний вигляд зворотного боку (текстуальної сторінки) картки:

у верхній та нижній частинах картки розміщено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки зеленого кольору; у верхній частині картки посередині розташовано напис «СВІДОЦТВО» літерами зеленого кольору, під ним посередині відтворено чорною фарбою текстову інформацію відповідно до зразка, затвердженого у встановленому законодавством порядку;

у лівому нижньому куті зроблено художнє візерункове обрамлення у вигляді віньєтки зеленого кольору, посередині якої розміщена прямокутна рамка розміром 28x5 мм для друку серії, що складається з двох літер, і номера свідоцтва, що складається з восьми цифр; серія та номер відтворені чорною фарбою.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.