2

Я перекладаю статтю про рейтрейсинг трикутників для того щоб потім це використовувати для полігональних моделей.

В статті є підзаголовок - Coordinate System Handedness

Я розумію, що це пов'язано з правобічною і лівобічною системою координат. Але як це точно перекласти?

Розділ, який я перекладаю пов'язаний з визначенням нормалі поверхні трикутника. Тому в залежності від того, яку систему координат я буду використовувати чи лівобічну, чи правобічну, нормаль (тобто векторний добуток від двох векторів) буде направлена в ту чи іншу сторону трикутника. Нормаль - це перпендикулярний вектор до поверхні площини.

2
 • 1
  Ваші попередні запитання містили більш-менш пояснення терміну своїми словами. Можете, будь ласка, зробити це і до наведеного терміну? Далеко не усі з нас знайомі із 3D рендерингом. Окремо від цього, в інших галузях науки (хімії) використовується збиральний термін хіральність (напр., для праворуких і ліворуких молекул). Commented May 14, 2017 at 14:39
 • +1 до хіральності
  – Artemix
  Commented May 14, 2017 at 14:40

2 Answers 2

4

Беручи до уваги ваші пояснення, йде мова про напрямленість або орієнтацію системи координат. Адже кожна система координат у тривимірному просторі визначається своїм ортонормованим базисом, який є УПОРЯДКОВАНОЮ трійкою одиничних векторів (великі букви - мої). Якраз цей порядок векторів визначає два можливі набори - ліва та права трійка векторів.

Мені, як математику, слово хіральність зовсім не до вподоби. Ніколи на нього не надибував у математичних текстах.

А позаяк кожний вектор з базису визначає координатну вісь, то здається у даній ситуації пасує такий переклад „Напрямленість системи координат“, Орієнтація системи координат“ або „Порядок осей системи координат“. Вибирайте, який влучніший.

4
 • 1
  +1, та це все не те, що запитували. Потрібен варіант перекладу, який би вказував саме на right- або left-handedness
  – Yola
  Commented May 14, 2017 at 16:32
 • 1
  Якраз саме про це й запитували. Нагадаю формулювання питання - Як правильно перекласти з англійської Coordinate System Handedness? У моїй відповіді якраз і є пояснення звідки там береться ліва та права система координат. Питалися саме про той підзаголовок. Commented May 14, 2017 at 18:16
 • 1
  Так, я мав на увазі переклад самого заголовку. І у вас він вийшов дуже влучний, простий та зрозумілий. Commented May 14, 2017 at 18:56
 • 1
  Так, я помилився, чогось сконцентрувався саме на право-/ліво-.
  – Yola
  Commented May 15, 2017 at 8:28
4

Раджу консультуватись із e2u. Ось результат пошуку звідти:

handedness хіра́льність див. тж chirality
    ['hændɪdnəs]
left-handedness лівооберто́вість; закру́ченість улі́во
    [ˌlεft'hændɪdnəs]
right-handedness правооберто́вість; закру́ченість упра́во
    [ˌraɪt'hændɪdnəs]

Хоча перше, що мені спало на думку -- ліво-, праворучність, але таких слів немає:)

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.