12

Підкажіть як правильно перекласти "supervised/unsupervised learnning". це з напрямку "Machine learning" (машинне навчання). Знайшов тут, але можливо є ще варіанти.

3 Answers 3

13

Згідно курсу лекцій про нейронні мережі, краще всього використовувати термін "контрольоване" та "неконтрольоване" навчання. За посиланням сторінка, проте у неї кодування не UTF-8, а, здається, win-1251

Контрольоване навчання

Величезна більшість рішень отримана від нейромереж з контрольованим навчанням, де біжучий вихід постійно порівнюється з бажаним виходом. Ваги на початку встановлюються випадково, але під час наступних ітерації коректуються для досягнення близької відповідності між бажаним та біжучим виходом. Створені методи навчання націлені на мінімізації біжучих похибок всіх елементів обробки, яке створюється за якийсь час неперервною зміною синаптичних ваг до досягнення прийнятної точності мережі.

0
9

«Навчання з вчителем» / «Навчання без вчителя»

  1. https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/ML101/2016_T3/about
  2. http://mooc.in.ua/catalog-item/machine-learning
  3. Також такий переклад прийнятий в російській традиції машинного навчання
1

Контрольоване навчання ще можна називати - навчання на прецедентах. Знаходив про це в російській академічній літературі. По суті самого навчання, то supervised leaning здійснюється на основі прецедентів - вже готової бази даних.

Також стикався з даним питанням, коли перекладав статтю з машинного навчання - тут.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.